Belangenverdediging

BioForum Vlaanderen vertegenwoordigt in Vlaanderen zo'n 1.000 bio-ondernemers, en doet dat zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau. 

Om de belangen van onze leden te verdedigen, zetelt BioForum Vlaanderen in verschillende adviesraden en overlegcomités. Zo adviseren wij de Vlaamse en Europese overheid over de biologische wetgeving en houden we de vinger aan de pols inzake diverse landbouw- of voedingsdossiers die een impact kunnen hebben op bio. Op Europees niveau gebeurt dat via IFOAM EU, het Europese luik van de internationale koepelorganisatie voor de biosector. 

GEEF JE ADVIES
We hechten veel belang aan de stemmen uit de sector. Als lid van BioForum vergroot je het draagvlak van de organisatie en bepaal je mee onze standpunten. Deel jouw mening of advies over thema's die jou aanbelangen met onze Beleidsmedewerker.