Bio & de wet

WETGEVING 
De basisvoorwaarden voor bio liggen vast in Europese Verordeningen, die in alle lidstaten gelden. De Europese lidstaten zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering. Omdat landbouw een gewestelijke bevoegdheid is, bestaan hiervoor aanvullende Vlaamse regels. Voor concrete vragen over wetgeving kan je steeds contact opnemen met Departement Landbouw en Visserij of met jouw controleorganisatie. Je vindt de officiële Europese en Vlaamse wetteksten hier

Vanaf 2021 verandert er één en ander ivm de aroma’s die gebruikt mogen worden in biologische producten. BioForum Vlaanderen stelde een FAQ op die de belangrijkste vragen al helpt beantwoorden. Heb je na het lezen van de FAQ nog vragen? Dan neem je contact op met onze adviseur wetgeving

PUBLICATIES
Bio & de wet maakt je op een heldere manier wegwijs door alle Europese en Vlaamse wetteksten die betrekking hebben op de biosector. Bio & de wet bestaat uit vier onderdelen: dierlijke productie, plantaardige productie, verwerking van levensmiddelen en verwerking van veevoeders. Je kan ze digitaal lezen of een papieren versie aanvragen bij BioForum.

Bio & de wet
Plantaardige productie

laatst aangepast: januari 2020

online lezen

Bio & de wet
Dierlijke productie

laatst aangepast: januari 2020

online lezen

 

Bio & de wet
Verwerking van veevoeders

laatst aangepast: januari 2020

online lezen

Bio & de wet
Verwerking van levensmiddelen

laatst aangepast: januari 2020

online lezen