Een ethische bank in België? Maak het mee waar

Tue, 05/11/2019

New B zou vanaf 2020 een Belgische, coöperatieve bank kunnen oprichten. Een bank die bijdraagt aan een samenleving die de planeet en de mensenrechten respecteert. Om zo’n gedroomde bank te worden moet New B eerst 30 miljoen euro inzamelen tegen 27 november.

MEER DAN 52.000 BURGERS

NewB is een Belgische coöperatie die werkt aan de oprichting van een ethische en duurzame bank. NewB is dus nog geen bank, maar het project heeft de steun van meer dan 52.000 burgers. BioForum Vlaanderen en 150 organisaties uit het maatschappelijke middenveld zijn lid van de coöperatie, samen met 3 institutionele investeerders. 

Er werd geen nieuwe Belgische bank meer opgericht in België sinds 1964! Dit zou de eerste ethische bank in België zijn met een basisaanbod van bankproducten: een zichtrekening met debetkaart, een spaarrekening en kortetermijnkredieten.

De bank wil zich ook intern ethisch profileren met een loonspanning die de norm 1/5 niet mag overschrijden, wat betekent dat het hoogste loon maximaal 5 keer hoger mag liggen dan het laagste loon. En zonder bonussen of aandelenpakketten voor de topmanagers. Op de algemene ledenvergadering heeft elke coöperant één stem, los van het aantal aandelen dat hij/zij bezit.

INVESTEER MEE: 30 MILJOEN NODIG

Het project zit nu volop in de fase die haar lot zal bepalen: NewB moet tegen 27 november 30 miljoen euro ophalen, want dat is het vereiste kapitaal voor de lancering van de bank! 

Deze laatste stap is de belangrijkste. Een succes zou de lancering van de bank aankondigen, een mislukking betekent vermoedelijk het einde van het project. Mocht NewB geen banklicentie krijgen dan storten zij de volledige investering terug. 

Investeer online via www.newb.be 

NewB zal zowat overal in België opduiken, onder andere in Vlaanderen op deze locaties en data: Oostende op 9/11, Deurne op 12/11, Gent op 13/11, Ronse op 15/11, Hasselt op 18/11, Lokeren op 19/11, Knokke op 21/11, Antwerpen op 23/11 en Leuven op 25/11.

WAAROM EEN NIEUWE BANK? 

In België bedraagt het verzamelde spaargeld meer dan 270 miljard euro. Maar volgens eens studie van Financité staat er minder dan 1% van dat bedrag op spaarrekeningen die aangeven dat ze ethische en duurzame projecten financieren. Terwijl meer en meer mensen individueel hun best doen om hun afval te verminderen, biologische landbouw aan te moedigen, het openbaar vervoer of de fiets gebruiken... blijven de banken onethische sectoren financieren. 

Nu het klimaat op alle politieke agenda’s staat, met meer of minder overtuiging, blijkt ook dat de 33 grootste banken ter wereld sinds 2015 nog meer dan 1.600 miljard euro investeerden in de financiering van fossiele energie. Dat is de conclusie van een rapport dat door BankTrack gelanceerd werd, de NGO die de bankwereld op de voet volgt.

Ook voor de biosector kan het interessant zijn om onze geldzaken in eigen handen te nemen in een coöperatieve en ethische bank. Beeld je eens de impact in van wat dit bedrag kan verwezenlijken als het wordt gebruikt voor hernieuwbare energie of maatschappelijke projecten?

Bron: New B


WAARSCHUWING OVER DE RISICO’S

NewB beschikt niet over een licentie als kredietinstelling en het is mogelijk dat het die nooit krijgt. De goedkeuring van het prospectus door de FSMA staat los van en heeft geen impact op de procedure voor een bankvergunning. Ze impliceert dus geen validatie van de gepastheid van deze operatie, van de levensvatbaarheid van het project dat wordt beschreven, of van het realistische karakter van het businessplan dat NewB voorstelt.

Investeerders lopen een verhoogd risico om een deel of het geheel van het geïnvesteerde bedrag te verliezen. Dit risico is hoog omdat enerzijds de boekhoudkundige verliezen sinds de oprichting van de onderneming in 2011 jaarlijks zijn aangegroeid tot een totaal van € 10.732.632 op boekhouddatum 30/06/2019, en anderzijds omdat NewB geen aanwijsbare of historische ervaring heeft in de activiteiten van kredietinstellingen.

De coöperant zou voor een onbepaalde periode kunnen verhinderd zijn om zijn investering terug te trekken (zelfs langer dan de initiële geblokkeerde termijn van 3 jaar) terwijl de financiële situatie van NewB zou kunnen blijven verslechteren.

Als NewB na een periode van 3 jaar er niet in slaagt om de prudentiële solvabiliteitsratio’s te handhaven en/of om het break-evenpunt te bereiken dat nodig is om de neerwaartse trend van haar financiële en prudentiële situatie om te keren, zal NewB nieuwe fondsen moeten aantrekken of bij gebrek daaraan de activiteiten moeten stopzetten. Voor zij inschrijven op aandelen moeten potentiële investeerders het volledig prospectus nauwgezet lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren (zie Waarschuwing van pagina 1 t.e.m. 3, Sectie 3 (Samenvatting) en Sectie 6 (Risicofactoren)).