Ook Europees Parlement verkiest 1 jaar uitstel voor bioverordening

20 octobre 2020

Normaal was de toepassing van de nieuwe biologische verordening (EU) 2018/848 voorzien tegen 1 januari 2021. Begin september stelde de Europese Commissie voor om die datum met een jaar uit te stellen. Op 8 oktober volgde het Europees Parlement.

BioForum en andere Europese bio-organisaties pleitten al een tijd voor een jaar uitstel. Reden: de opmaak van de secundaire wetgeving is nog niet af en er moeten nog een heel aantal gedelegeerde en uitvoeringshandelingen worden aangenomen. Veel daarvan zouden in november en december 2020 gepubliceerd moeten worden, waardoor de biologische sector in de praktijk geen tijd heeft om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Pleiten voor uitstel leek een ‘bijna’ onmogelijke missie, zelfs al gaat het over een simpele datumwijziging. Het komt immers nooit voor dat een verordening wordt gewijzigd vlak voordat ze van toepassing moet worden.

Toch lijkt het dat dit in orde gaat komen. Na het voorstel van de Europese Commissie bereikte op 28 september ook Het Speciaal Comité Landbouw (voorbereidend orgaan van de Raad) hier overeenstemming over. Op 8 oktober stemde het EU-Parlement voor uitstel (683 stemmen voor, 3 tegen, 8 onthoudingen).

Het enige wat nu nog moet gebeuren is de definitieve formele goedkeuring van de Raad. Omdat het Speciaal Comité Landbouw zich principieel al akkoord verklaard heeft, zou dat geen probleem mogen zijn.