Verplichte biocontrole houdt kans op fraude klein

27 november 2013

Vandaag stemt Europa over een strengere aanpak tegen voedselfraude. Dit naar aanleiding van een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Esther de Lange (CDA), waarin biovoeding, naast olijfolie en vis genoemd wordt als fraudegevoelig product. Dit wil echter niet zeggen dat er volop met bioproducten wordt gefraudeerd.

Vandaag stemt Europa over een strengere aanpak tegen voedselfraude. Dit naar aanleiding van een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Esther de Lange (CDA), waarin biovoeding, naast olijfolie en vis genoemd wordt als fraudegevoelig product. Dit wil echter niet zeggen dat er volop met bioproducten wordt gefraudeerd.

De fraudegevoeligheid van bio ligt in de regel een beetje hoger, eenvoudigweg omdat de prijs van bio vaak wat hoger ligt dan gangbaar, wat fraudeurs kan uitnodigen om hun kans te wagen. 

"De Vlaamse bioconsument mag gerust zijn."

De effectieve kans dat de fraude slaagt is bij bio erg klein, dankzij het unieke, uitgebreide en strenge controlesysteem dat de biosector ondergaat, bovenop de reguliere controles van voedselveiligheid. De Vlaamse consument die bio koopt, kan dus gerust zijn en blijven.

België staat gekend als een land waar de biocontrole goed georganiseerd en erg doeltreffend is. In ons land ondergaat elke biologische marktspeler (boer, verwerker, groothandelaar en kleinhandel) jaarlijks een volledige controle. Minimum 50 procent van de marktspelers krijgt jaarlijks een extra onaangekondigde controle.

"In maart 2013 keurde Europa een strengere biocontrole goed."

Tijdens het controlebezoek worden diverse zaken geanalyseerd en getest. Analyse van bodem- en productstalen, stockcontrole en een boekhoudkundige controle behoren tot de courante praktijken van de controleurs. Alle controle-organisaties die biobedrijven certificeren, worden hiertoe geaccrediteerd door de overheid.

De communicatie tussen de controleorganisaties, marktspelers en overheden verloopt efficiënt. Het aantal onaangekondigde controles ligt in België veel hoger dan het Europese gemiddelde. Bovendien keurde de Commissie op Europees niveau in maart 2013 een strengere wetgeving voor controle in bio goed, waardoor de pakkans bij een eventuele fraudepoging  ook in de andere Europese landen groter werd. De biosector staat achter het uitgebreide controlesysteem; het is immers dé garantie voor haar consumenten.

Nieuwsfoto: Lisa Develtere, biowinkel Ayuno