Geiten

Dit kleine maar hechte netwerk van biologische geitenhouders zit regelmatig samen over recente evoluties in de markt en de sector, ook internationaal.

WAT?
De leden van het BBN Geiten komen telkens samen op een van de biogeitenbedrijven. Tussentijds houden ze ook telefoonconferenties.  Naast het bespreken van marktevoluties wil dit netwerk vooral het onderzoek aansturen. 

Prioritaire thema’s zijn in grote lijnen dezelfde als voor de melkveehouders: gebruik van biostalmest op grasland, wormbehandeling met fytotherapie en mineralenvoorziening via kruiden in grasland.

Momenteel loopt binnen het netwerk ook een on-farm-praktijkonderzoek naar preventie van vaak voorkomende ziekten in de opfok van jongvee.

WIE?

Begeleid door Johan Devreese, T 0473.392670

Foto: Debbie De Brauwer, 't Reigershof