Glasgroenten

Glastelers vormen een kleine en diverse sector in Vlaanderen. In plaats van een Biobedrijfsnetwerk vormt deze sector een actief ‘technisch comité’.

WAT?
Telers met biologische, beschutte teelten (koude kassen, stookkassen en tunnelteelten) vormen een kleine en diverse sector in Vlaanderen. Met zulke uiteenlopende telers is het quasi onmogelijk om een Biobedrijfsnetwerk op te starten. 

Toch vormt deze sector een actief ‘technisch comité’, gecoördineerd door het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG), te Kruishoutem in Oost-Vlaanderen. Van elk type bedrijf zijn biotelers aanwezig die jaarlijks duchtig ervaringen uitwisselen. Ook de onderzoeksthema’s en proefopstellingen worden tijdens deze bijeenkomsten bepaald. ​

Via het PCG kwamen de Vlaamse glasgroententelers eveneens in contact met het bedrijfsnetwerk van hun Nederlandse collega’s. Waar mogelijk sluiten de Vlaamse glasgroententelers aan bij de activiteiten van het Nederlandse netwerk. Uitwisseling met collega’s over de grens heen is voor de sterk gespecialiseerde beschutte teelt immers zinvoller dan aansluiten bij de vollegrondsteelt in eigen land.

WIE?
Begeleid door Justine Dewitte (PCG) T 09 381 86 86

Foto: Kjell Gryspeert, Ourobouros