Kleinfruit

De telers binnen het Biobedrijfsnetwerk Kleinfruit gaan vooral bij elkaar op bezoek, om op die manier kennis uit te wisselen. 

WAT?
In dit netwerk doen de leden vooral bedrijfsbezoeken, met als thema’s: optimale omstandigheden voor nieuwe aanplant, overkappingen, steunmaterialen, plaagorganismen en hun natuurlijke vijanden, …

Voor onderzoek gaat de aandacht vooral naar het probleem van de oplopende pH in de bodem na langdurig gebruik van compost en bevloeiing.

Dit netwerk werkt ook mee aan de kleinfruitcursussen die PPK Pamel organiseert voor nieuwkomers en beginnende telers.

WIE?
Begeleid door An Jamart. 

foto: Kjell Gryspeert, PurFruit