Melkvee

In het Biobedrijfsnetwerk melkvee zijn gezonde koeien, een goede melkprijs en een goed imago bij de consument belangrijke thema's.

WAT?
Thema’s voor onderzoek zijn: het gebruik van biostalmest op grasland, worm- en leverbotbehandeling met fytotherapie en mineralenvoorziening via kruiden in grasland. Momenteel loopt binnen het netwerk ook een on-farm-praktijkonderzoek naar preventie van vaak voorkomende ziekten in de opfok van jongvee. Belangrijke uitdaging voor de toekomst is om dit praktijkonderzoek te koppelen aan een project waarmee de prestaties in kaart gebracht worden. Zo krijgen de leden een totaalbeeld van de biologische veehouderij.

foto: Kjell Gryspeert, de Zwaluw