Pluimvee

Het Biobedrijfsnetwerk Pluimvee doet vooral thematische bedrijfsbezoeken.

WAT?
 Een belangrijk onderzoeksthema is het probleem van de alternatieve wormenbestrijding. Ook de kwestie van biologische kippenmest onder de huidige normen van het Mestactieplan komt aan bod.

De pluimveeboeren van dit netwerk vragen naar meer uitwisseling van technische informatie, zoals over rassen. Op de agenda staan ook de productieregels van biologisch pluimvee en de nakende regel voor 100% biovoer voor éénmagigen. 

De jaarlijkse studiedag op de proefboerderij in Geel is ook nauw verbonden met dit netwerk.

WIE?
Begeleiding door An Jamart. Interesse of vragen? Neem contact op met onze Coördinator Landouw.

Foto: Frank Toussaint, Isabelle Piesschaert