Vleesvee

Belangrijke gespreksthema’s in het Biobedrijfsnetwerk Vleesvee zijn technische kengetallen, voeding in relatie tot kwaliteit van het vlees en vermarkting. 

WAT?
Biovleesvee is over het algemeen een neventak op een bedrijf. Dat zorgt voor specifieke knelpunten in de - op maat van voltijdse bedrijven gemaakte - wetgeving.

Bovendien is er een grote diversiteit in grootte en rassen tussen de bedrijven. In Vlaanderen bestaat geen verticale afzetstructuur; directe afzet is een belangrijk kanaal. Het is daarom erg belangrijk dat de vleesveehouderij zich verenigt.

Dit Biobedrijfsnetwerk sluit voor een aantal overlappende thema’s aan bij BBN melkvee.

WIE?
Begeleid door An Jamart. Interesse of vragen? Neem contact op met onze Coördinator Landbouw.

Foto: Kjell Gryspeert, Natlandhoeve