Baanbrekend bio

Duurzaamheid is een proces. Veel biologische ondernemers hebben dat begrepen en gaan verder dan wat de biowetgeving oplegt. Baanbrekend bio wil ook jou inspireren om meer te doen. Laat je inspireren door de voorbeelden uit de praktijk.

Agrobiodiversiteit

Een biologisch ondernemer heeft aandacht voor zijn omgeving en doet er alles aan om de biodiversiteit zoveel mogelijk te stimuleren. Niet alleen flora, maar ook fauna moeten zich op het bedrijf thuisvoelen. Dat kan bijvoorbeeld door natuur aan te leggen in de vorm van hagen of bloemrijke akkerranden of bijenkasten op je bedrijf te voorzien. Ook het gebruik van biologisch zaad draagt bij tot de agrobiodiversiteit. 

Authentiek, puur en gezond

Bio staat voor authentieke, pure en gezonde voeding. Een biologisch ondernemer vermijdt of beperkt additieven en voert zo weinig mogelijk bewerkingen uit op het voedsel dat hij bereidt. 

Bodem

Een gezonde bodem zorgt voor een gezonde landbouw. Een bioboer zorgt er dus voor dat de bodemvruchtbaarheid op peil blijft en dat het bodemleven niet verstoord geraakt. Dat kan via niet-kerende grondbewerking, groenbemesting, enzovoort.

Dierenwelzijn

Biologisch vee moet de kans krijgen om natuurlijk gedrag te vertonen. Niet alleen de juiste voeding, maar ook genoeg ruimte en hygiëne zijn daarbij van tel. Ook de gezondheid van elk dier is een aandachtspunt voor de biologisch veehouder. 

Duurzaam assortiment

Een biologisch winkelier kiest voor een duurzaam assortiment. Hij of zo kent het verhaal achter de producten in de winkel en kiest waar mogelijk voor lokale alternatieven. Producten die door bijvoorbeeld transport of energieverbruik nooit duurzaam kunnen zijn, worden zo weinig mogelijk aangeboden. 

Kringlopen en grondstoffen

Het kringloopprincipe is de basis van de biologische landbouw. Een biologisch boer probeert de kringloop zoveel mogelijk te sluiten: hij verwerkt biologische mest – liefst van het eigen bedrijf – en telen als veehouder ook ons eigen voer. Wie geen vee heeft of niet genoeg grond om voer te telen, werkt samen met andere bioboeren. 

Leefbaar bedrijf

Belangrijk is dat een biologisch ondernemer zijn eigen gezondheid en die van zijn werknemers niet uit het oog verliest. Hij doet er alles aan om zijn werknemers goed te laten voelen en kiest in plaats van blinde groei voor een bedrijf waar de zorg voor de mens evenzeer van tel is. 

Lucht, energie en klimaat

Een teveel aan uitstoot en energieverbruik dragen bij tot de klimaatverandering. Een biologisch ondernemer neemt dan ook maatregelen om zijn bijdrage hiertoe zoveel mogelijk te beperken. Kiezen voor energiezuinige oplossingen en hernieuwbare energievormen zijn hier essentieel. 

Sociaal en maatschappelijk betrokken

Een bedrijf maakt integraal deel uit van een maatschappij en zorgt er dus ook voor dat het die maatschappij niet schaadt. Een biologisch ondernemer gaat met respect om met zijn leveranciers en klanten, en zorgt ervoor dat iedereen een eerlijke prijs voor zijn werk mag ontvangen.  Door transparant te zijn naar klant en leverancier verhoogt een biologisch bedrijf de betrokkenheid. 

Verpakking

Verpakking is in veel gevallen een noodzakelijk kwaad en dus probeert een biologisch ondernemer verpakkingsmateriaal te beperken en te kiezen voor een zo milieuvriendelijk mogelijk alternatief. Verpakkingsafval wil een biologisch ondernemer zoveel mogelijk vermijden. 

Water

Water is een kostbaar goed, en dus springt een biologisch ondernemer daar zuinig mee om. Hij of zij recupereert zoveel mogelijk water waar dat kan en beperkt dus zijn of haar gebruik van schadelijke schoonmaakmiddelen. 

Biodiversiteit is een van de sleutelwoorden voor een gezond landbouwbedrijf. Voorzie waterpoelen, hagen en kasten voor dieren.

Water is een kostbaar goed, zowel in landbouw als verwerking. Probeer leidingwater dus zoveel mogelijk te hergebruiken.

Voor een heel aantal taken is het veel milieuvriendelijker en zuiniger om regenwater te gebruiken.

Door het krachtvoer van je dieren zelf samen te stellen, kan je beter inspelen op de behoefte van elk dier.

Met een uitgekiend weidebeheer kan je je wormendruk laag houden.

Met een gediversifieerd aanbod van onder meer resistente rassen kan je ervoor zorgen dat er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

Door als foodservice de klant zelf duidelijk te laten kiezen hoeveel en wat hij wil eten, vermijd je voedselverspilling.

Door samenwerking met natuurorganisaties kan je graslanden waardevol inzetten in je kringloop.

Wil je antibioticavrij werken op je boerderij? Er zijn heel wat stappen die je kan zetten om daar naar toe te werken.

Door biologisch zaaizaad te gebruiken en te opteren voor zaadvaste rassen maak je als teler het verschil.

Pagina's