Baanbrekend bio

Biodiversiteit is een van de sleutelwoorden voor een gezond landbouwbedrijf. Voorzie waterpoelen, hagen en kasten voor dieren.

Water is een kostbaar goed, zowel in landbouw als verwerking. Probeer leidingwater dus zoveel mogelijk te hergebruiken.

Voor een heel aantal taken is het veel milieuvriendelijker en zuiniger om regenwater te gebruiken.

Door het krachtvoer van je dieren zelf samen te stellen, kan je beter inspelen op de behoefte van elk dier.

Met een uitgekiend weidebeheer kan je je wormendruk laag houden.

Met een gediversifieerd aanbod van onder meer resistente rassen kan je ervoor zorgen dat er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

Door als foodservice de klant zelf duidelijk te laten kiezen hoeveel en wat hij wil eten, vermijd je voedselverspilling.

Door samenwerking met natuurorganisaties kan je graslanden waardevol inzetten in je kringloop.

Wil je antibioticavrij werken op je boerderij? Er zijn heel wat stappen die je kan zetten om daar naar toe te werken.

Door biologisch zaaizaad te gebruiken en te opteren voor zaadvaste rassen maak je als teler het verschil.

Pagina's