Sluit overeenkomsten met natuurorganisaties voor de begrazing van natuurgronden

Kringlopen en grondstoffen

Door samenwerking met natuurorganisaties kan je graslanden waardevol inzetten in je kringloop. 

Jos Declercq van Natlandhoeve doet het zo: "Natuurgronden lijken voor boeren op het eerste gezicht minder waardevol, maar dat hoeft niet zo te zijn. Door mijn koeien er op te laten grazen, neem ik ze op in de kringloop van mijn bedrijf. Zo zet ik ‘afval’ – gras kan een mens immers niet opeten - om in voedsel dat ook geschikt is voor de mens. De mest van de koeien gebruik ik dan weer voor de akkers. Zo worden de mineralen van de natuurgronden gerecupereerd.”

Gerelateerde artikels

Door het krachtvoer van je dieren zelf samen te stellen, kan je beter inspelen op de behoefte van elk dier.

De kringloopgedachte is bepalend voor de biologische landbouw, maar niet altijd even makkelijk om te realiseren. Samenwerking met anderen kan hier soelaas bieden.