LV Vanroye Koen - Coopmans Pieter

Wat Pieter Coopmans miste op zijn bedrijf, kon Koen Vanroye aanbieden, en omgekeerd. Hun landbouwvennootschap is het prototype van een logische samenwerking. 

Wat?
Samenwerking tussen 2 boeren
Wie?
Pieter Coopmans & Koen Vanroye
Wanneer?
Bio sinds 2010
Waar?
Lummen en Herkenrode

Een korte versie van dit interview is te lezen in Bio Actief 25. 

Gelijkgestemden denken hetzelfde. Zo komt het dat Pieter Coopmans en Koen Vanroye met maar één dag verschil omschakelden naar bio, onafhankelijk van elkaar. Pieter was op dat moment al vijf jaar bezig. Zijn schapen en koeien graasden in opdracht van het Agentschap Natuur & Bos in het natuurgebied rond de abdij Herkenrode en onderhielden zo het gebied. Deze samenwerking stond zelfs aan de basis van zijn bedrijf. Toch bleek na een tijd een nieuwe aanpak nodig: hij had steeds meer dieren, het terrein dat hij moest onderhouden was enorm groot, hij had te weinig machines en een loonwerker was duur.

Op datzelfde moment botste Koen met zijn geitenbedrijf op bepaalde grenzen. Hij begon in 2009 met 20 geitenlammeren op de grootouderlijke hoeve met enkele ha grond. Dankzij een overeenkomst met Natuurpunt had hij nog enkele ha akker en hooiland extra ter beschikking. De geitenmelk ging in eerste instantie naar Catharinadal in Hamont-Achel en Capra in Halen. Later zou de melk geleverd worden aan de Organic Goatmilk Coöperation, een coöperatie van biologische geitenhouders. Omdat zijn bedrijf groeide, had hij nood aan ruwvoer voor de geiten en afzet voor de mest.

ÉÉN STRUCTUUR
Een samenwerking bleek de juiste oplossing: Koen had de machines die Pieter nodig had en Pieter het jonge gras voor de geiten van Koen. Na een zoektocht naar een goede samenwerkingsstructuur kozen ze uiteindelijk om beide bedrijven samen te voegen onder één structuur: de LV Vanroye Koen - Coopmans Pieter werd opgericht in 2012.

Onder die ene bedrijfsstructuur passen twee merken: met Herkenrodeboer zorgt Pieter voor akkerbouw- en vleesproducten. Ook de samenwerking met Agentschap Natuur & Bos valt hieronder. Koen produceert onder het merk Goerenhof geitenmelk en verzorgt de administratie van de landbouwvennootschap.

“In een goede samenwerking zijn goede afspraken nodig."

“In een goede samenwerking zijn goede afspraken nodig. Wij weten heel goed wie welke taken op zich neemt, al blijven er in de praktijk uiteraard overlappingen. Dat zorgt soms wel voor kleine misverstanden”, aldus Pieter.

KEUZE VOOR BIO EN LOKAAL
Pieter vertelt: “Eigenlijk werkte ik al grotendeels biologisch. Het certificaat voelt soms als een meerkost die geen directe meerwaarde heeft. En toch vind ik het belangrijk om de lijn door te trekken. Ik kies uitdrukkelijk voor bio en voor lokaal en wil daar ook correct over communiceren. Onder het merk Herkenrodeboer mogen voor mij enkel lokale producten verkocht worden. Sommige daarvan hebben geen biolabel omdat de verwerker dit niet bio kan of wil doen. Stroop en notenolie zijn zulke probleemproducten. Anderzijds: mijn biomeel laten verwerken tot brood door een lokale bakker die dan niet bio is… liever niet. Misschien denken de bakkerijklanten dan wel onterecht dat het een biobrood is, omdat het meel van bij mij komt.”

DE KEUZE VOOR EEN LV
Waarom samenwerken onder één structuur? “Als we de samenwerking informeel hadden gelaten, dan hadden we de mest en het hooi en dergelijke aan elkaar moeten verkopen en dat maakt het bij een intense samenwerking niet makkelijker. Toch was de keuze voor een LV (Landbouwvennootschap) niet evident. De sterkte van een LV is dat je er niet zomaar onderuit kan, maar voor ons is dat eigenlijk een te stabiele structuur. Wij werken immers met seizoenscontracten. We hebben nog even gewerkt onder een VVZRL – een feitelijke vereniging. Dat is heel flexibel, maar gaf ons moeilijkheden met de mestbank.”

Eén ding is duidelijk: samenwerking vormt de basis van dit bedrijf. Bovendien wordt die lijn doorgetrokken en zijn er intussen ook verschillende nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo werkt Herkenrodeboer samen met Jessenhofke voor het bier Arvum en met Regionaal Landschap voor het biomeel.

"Je mag nooit een samenwerking starten vanuit het idee: wat kan ik er uit halen?

Pieter: “De samenwerking met Jessenhofke is gewoon toevallig ontstaan. Ze zochten gerst en wij hadden een aanbod. Het idee van een eigen bier borrelde op tussen pot en pint. Volgens mij mag je nooit een samenwerking starten vanuit het idee: wat kan ik er uit halen? Soms is dat letterlijk niets, maar dan houdt de samenwerking ook geleidelijk op te bestaan. Je kan pas van een samenwerking spreken als je ook aan elkaars belangen denkt en je een win-winsituatie creëert."

"De meerwaarde voor je eigen bedrijf is soms ook indirect. Zo heb ik onlangs nog iemand geholpen die nadien ons Arvumbier aanbood als geschenk aan zijn personeel. Dat merk ik bij heel wat samenwerkingsverbanden: je investeert in het uitbouwen van een netwerk. Daar hou je niet alleen kennis aan over, maar ook nieuwe klanten."

Pieter broedt op nog meer ideeën. “Nu zijn we in volle voorbereiding van een nieuwe samenwerking. Eentje waarmee de cirkel rond is. Pieter teelt het voer, Koen houdt de geiten... en Giedo De Snijder maakt kaas van de geitenmelk. De nieuwe kaasmakerij moet nog concreet vorm krijgen, vooral de financiën moeten aangevuld worden. Ook hiervoor kiezen we volop voor samenwerking met inbreng via een win-winlening.” 

Foto's: Tim Vandewiele