Bio Bij Bernd

Wie?
Bernd Vandersmissen
Wat?
Groenten
Waar?
Rummen
Bio sinds?
2015
Aantal hectare
2,4 hectare groenten (serre + buiten)

Op de grens van Vlaams-Brabant en Limburg ligt Bio bij Bernd. Bernd kreeg de biomicrobe te pakken als personeelslid bij De Wroeter, en werd daar gestimuleerd om zijn eigen stappen te zetten als bioboer. “Ondernemerschap was voor mij een grote sprong, maar tijdens mijn opleiding bij Landwijzer heb ik geleerd dat geld eigenlijk is als bloed dat door een lichaam stroomt. Geen doel op zich, maar een middel om een bedrijf te doen draaien.”

Bernd was met name gecharmeerd door het CSA-model: “het is een goede manier om als iemand zonder landbouwachtergrond met relatief weinig grond toch een rendabel inkomen te genereren. En de verbinding tussen klant en boer vind ik ook zeer interessant.”

VERBINDING CREËREN
Toch is Bio bij Bernd geen typisch CSA-bedrijf. In plaats van zelfpluk kiest Bernd voor een pakkettensysteem. Dat loopt het hele jaar door, de kerstvakantie uitgezonderd. Bernd: “Mensen tekenen bij ons in voor een half of volledig jaar. Dat doen we vooral omdat het anders voor veel mensen niet betaalbaar is. Onze klanten komen niet op het bedrijf en dus proberen we verbinding te creëren via digitale communicatie en opendeurdagen.”

“Al onze investeringen gebeuren via win-winleningen, en daar zie ik het bewijs dat het CSA-gedachtegoed in ons bedrijf leeft. 90 procent van onze investeerders zijn immers klanten. Ik ben nog nooit bij een bank om geld moeten gaan vragen.”

Het bedrijf van Bernd bestaat uit twee serres, een stuk grond in omschakeling naast de serres en een perceel enkele kilometers verderop. “Dat verre perceel was het eerste. Ik werk daarvoor samen met een biologisch melkveehouder. Omdat ik zijn rundermest gebruik, zijn we de facto een gemengd bedrijf. Daarna vonden we het perceel met oude, verwaarloosde serres. Het onkruid stond er torenhoog, maar daardoor kreeg het bedrijf wel een eigen plek.”

"Ik ben nog nooit bij een bank om geld moeten gaan vragen.”

Intussen blijft het bedrijf bewegen. Twee collega-bioboeren huren nu een klein deeltje in de serre. “Rosette met haar bedrijf Veldkleur zet in op biobloemen, terwijl oud-stagiair Martijn microgroenten aan het kweken is, met het oog op afzet in restaurants.”

GEEN TOMATEN IN DE WINTER
Bernd gelooft in de korte keten, maar wil zijn klanten een divers genoeg aanbod geven. Hij koopt dus ook aan bij collega-bioboeren en in de lange keten. “We blijven inzetten op lokaal en seizoensgebonden, maar in overleg met mijn klanten is beslist dat ik niet per se zelf alles hoef te telen. Witlof is bijvoorbeeld iets dat ik niet zelf teel, maar wel graag aanbied. Maar tomaten of broccoli in de winter mogen klanten niet verwachten.” In de zomer zijn er ook fruitpakketten in samenwerking met een fruitteler uit de buurt.

Sowieso vindt Bernd dat er plaats is voor beide kanalen. “De lange keten heeft zijn waarde. Het zal vooral een uitdaging zijn om je als boer te wapenen tegen de prijsdruk vanuit de supermarkten. En de vraag is natuurlijk ook in hoeverre dat zijn weerslag zal hebben op de prijzen in de korte keten.”

ROBUUST BEDRIJF
Bernd denkt na over de volgende stappen. Zo ziet hij wel wat in biodynamische landbouw. Bernd: “Ik vind die extra verdieping wel de moeite. We hebben de Demeter-doorschakelcursus gevolgd, en sinds vorig jaar doen we collegiale toetsing met een aantal boeren uit de buurt. Een heel aantal elementen passen we al toe, maar we zijn er nog niet. Of ik het Demeter-label wil halen? Voor mijn klanten hoef ik het niet te doen, maar het is wel een engagement natuurlijk. Rond bio bestaat bij het gewone publiek sowieso al een schemerzone, en dan kan zo’n label wel helderheid brengen.”

De toekomst voor Bio bij Bernd is duidelijk: “we zijn op vrij korte tijd sterk gegroeid, en nu is het de uitdaging om van het bedrijf een robuust geheel te maken. Inzetten op bodemvruchtbaarheid, ook stappen vooruit zetten op energie-efficiëntie of waterverbruik: dat soort stappen. Ik zal trots zijn als er hier binnen enkele jaren een bedrijf staat dat klaar is voor de toekomst en ook voor volgende generaties. Daaraan kunnen werken, daar ben ik bijzonder trots op.”

Meer weten?
www.biobijbernd.be