Inagro

Op de afdeling bio van onderzoekscentrum Inagro werken een tiental mensen aan praktijkgericht en vraaggestuurd onderzoek voor akkerbouw, groenten in openlucht en voederteelten. 

Wie?
Lieven Delanote
Wat?
Praktijkonderzoekscentrum Inagro, afdeling bio
Waar?
Rumbeke-Beitem
Wanneer?
Bio sinds 1997

Afdelingshoofd Lieven Delanote is trots op het werk binnen zijn team: "wij krijgen binnen Inagro een grote vrijheid. We werken vanuit de dagelijkse realiteit van de bioboer en onderzoeken dus hoe je meer teeltzekerheid krijgt via onder andere ziekte- en plaagbeheersing, rassenkeuze, onkruidbeheersing en natuurlijk ook bodembeheer."

Nuttig vindt Lieven ook de samenwerkingen met ILVO, die een meer theoretische onderbouwing bieden aan hun praktijkonderzoek. "Ik kan het erg goed vinden met Koen Willekens, wij vullen elkaar aan als afdelingen. Die wisselwerking is ook belangrijk: dankzij hen krijgen wij informatie waar we zelf niet over beschikken, en zij leren van ons hoe de realiteit werkt."

Waarom de bodem in bio zo belangrijk is? Lieven hoeft daar niet lang over na te denken: "Het is in de grond waar onze gewassen moeten groeien. Omdat we in bio geen toevlucht kunnen nemen tot kunstmest of chemische middelen, moeten we het doen met wat de natuur ons geeft. En dus moeten we het bodemleven ook voldoende voeden en voldoende ademruimte geven"

"In bio moeten we het doen met wat de natuur ons geeft. Daarom is de bodem ook zo belangrijk."

"Het ideale scenario om je bodemvruchtbaarheid te optimaliseren? Wees zorgzaam voor je bodemstructuur en voorzie een teeltrotatie met groenbemesters, gebruik daarna stalmest of compost en stuur zonodig bij met korrelmeststoffen. Afhankelijk van wat voor bedrijf je bent, klein of groot, zijn er dan nog specifieke maatregelen die je kan nemen."

GRASKLAVER 
Er is voor Lieven ook niet één strategie. Belangrijker zijn de basisprincipes: je grond moet ademen en je moet zowel je bodem als je plant voeden. Hoe je die bereikt, verschilt van bedrijf tot bedrijf. "Vaak kan dat al met kleine ingrepen, door bijvoorbeeld je bandenspanning te verminderen of erop te letten dat je altijd in dezelfde sporen rijdt. Anders krijg je een samengedrukte bodem, en daar kan geen zuurstof aan."

Van één ding is Lieven wel overtuigd: "grasklaver is gewoon de beste meststof die er is. Tijdens bemestingsproeven zien we qua opbrengst vaak weinig verschil tussen compost, stalmest of organische mestkorrels. Maar een perceel waar grasklaver opgestaan heeft, leidt altijd tot meer opbrengst. De kracht van vlinderbloemige groenbemesters wordt onderschat."

Ook in gangbaar, hoewel daar steeds meer aandacht gaat naar bodem. "Voor hen dienen groenbemesters vooral om de nitraatuitspoeling in het najaar te beperken. In bio is het echt een middel om het seizoen daarop ook een vruchtbare bodem te hebben." En Lieven ziet nog wel meer verschillen: "Op de andere afdelingen wordt bodem en bemesting gezien als exacte wetenschap. Ze berekenen hoeveel een plant nodig heeft en dienen dat dan toe. Zo werkt de natuur uiteraard niet."

KIJK IN DE GROND
Af en toe sijpelt er wat door naar de andere afdelingen binnen Inagro, maar toch is de kennis over bodem nog te veel gericht op het gangbare. Dat merkt Lieven ook aan de wetgeving. "Heel veel van de wetgeving of adviezen over bemesting zijn eigenlijk niet voldoende afgestemd op de biosector. Wij voorzien BioForum Vlaanderen van cijfers om dat aan te tonen in gesprekken met de overheid."

"In de grond kijken zorgt voor verbondenheid met die grond. Voor een boer is dat ontzettend belangrijk."

Boeren krijgen de informatie van Inagro via ontmoetingsmomenten als biovelddagen of Biobedrijfsnetwerken, via www.biopraktijk.be of via de Inagro-ledenbrief waarvoor je je kan registreren op www.inagro.be.

Maar Lieven pleit er ook voor dat boeren zelf ook in hun grond kijken. "MAP vraagt allerlei analyses, die hun waarde hebben, maar gewoon een profielput leert je ook al veel. In de grond kijken zorgt bovendien voor verbondenheid met die grond. Voor een boer is dat ontzettend belangrijk."

MEER WETEN?
www.inagro.be