Karel Dewaele

Wie?
Karel Dewaele
Wat?
Akkerbouw en groenten
Waar?
Stavele
Aantal hectare?
19 hectare bio of in omschakeling (50 ha in totaal)
Bio sinds?
2019

In West-Vlaanderen, niet ver van de Franse grens, koos Karel Dewaele er enkele jaren geleden voor om het landbouwbedrijf van zijn ouders over te nemen en om te schakelen naar bio. Sinds begin dit jaar leidt hij het bedrijf.

“We zijn altijd een gemengd akkerbouwbedrijf geweest, met onder meer granen, aardappelen, suikerbiet en maïs. Daarnaast hebben we varkens. Voorlopig hebben we één perceel bio met daarop boerenkool en pompoenen, allebei bedoeld voor de lange keten. Drie andere percelen zijn in omschakeling, daar groeien nu grasklaver en triticale.”

OVERTUIGD VAN BIO
Karel kiest ervoor om in stapjes om te schakelen. Zo spreidt hij het risico, al weet hij nog niet of het praktisch mogelijk zal zijn om volledig om te schakelen. “Onze aardappelloods is niet geschikt voor bio en dat is nog een recente investering. En om onze varkens om te schakelen, zou ik gebouwen moeten afbreken en bijbouwen. Daarvoor heb ik op dit moment niet de middelen.”

Dat neemt niet weg dat Karel helemaal overtuigd is van bio. “Ik heb me altijd al wat vragen gesteld. Zo wordt de bodem voor aardappelteelt standaard behandeld tegen aaltjes. Die drang om alles op voorhand te corrigeren en bij te sturen vond ik gek. Tegelijkertijd was ik sceptisch over bio, omdat er in de gangbare landbouw veel vooroordelen over bestaan.”

"De bedrijfsbezoeken aan biobedrijven verrasten me positief."

Die scepsis verdween toen hij tijdens zijn opleiding bio-ingenieur het keuzevak biologische landbouw volgde. “De bedrijfsbezoeken verrasten me positief. En toen ik na mijn studies als onderzoeker terechtkwam op de afdeling biologische landbouw bij Inagro kreeg ik helemaal de smaak te pakken.”

Karel kreeg zijn ouders zover dat ze één perceel omschakelden. “Mijn vader had eerst wel wat zijn twijfels over de slaagkansen en was niet geneigd om onbekende teelten te zetten zoals grasklaver en groenten. Maar de resultaten waren positief, en dus gaan we er mee door.”

SAMENWERKINGEN
Voor Karel en zijn vader is het een ontdekking hoeveel techniek er bij bio komt kijken. “Bij de mechanische onkruidbestrijding schoffelen we zo dicht bij het gewas dat het soms lijkt alsof we het kapot zullen maken. In het begin was ik daar in het veld lang mee bezig, omdat je nog zo voorzichtig bent. Samen met mijn vader en neef steken we onze eigen machines in elkaar.”

Het valt Karel op hoe bioboeren minder op een eiland zitten. “Ik neem deel aan de Biobedrijfsnetwerken. Daarnaast kan ik met vragen altijd terecht bij mijn collega’s die ook boerenkool voor de industrie telen. Mijn afnemers vond ik dankzij andere bioboeren. En melkveehouder Jakob Devreese maait de grasklaver op mijn omschakelingspercelen voor zijn koeien. Ik sta trouwens altijd open voor nieuwe samenwerkingen.”

"De buren zijn positief geïnteresseerd, laten hun scepsis wat varen."

Hoe reageren de gangbare buren? “Ze zijn positief geïnteresseerd, laten hun scepsis wat varen. Wel zijn ze op hun hoede voor onkruiden, terwijl ik eerder moet vrezen voor de drift die van hun percelen komt. Maar ik voorzie bufferstroken en heb het geluk dat mijn meeste bio- en gangbare percelen bij elkaar aansluiten. En ik communiceer hier ook duidelijk over met hen.”

Karel maakte zijn eindwerk over de korte keten (CSA), maar door de ligging van zijn bedrijf is dat momenteel niet aan de orde. “Ik ben er wel erg geïnteresseerd in. Sowieso moet de lange keten meer een gezicht krijgen en traceerbaar worden. Technologieën als blockchain zullen daar wel bij kunnen helpen. En de voedingsbedrijven zullen daarin mee moeten stappen, omdat de consument er om vraagt.”

STEEDS OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN
En wat met het gebruik van gewasbescherming? “Ik heb voorlopig nog geen spuitmachine nodig gehad, en hoop dat zo te houden. Het is niet goed voor de beeldvorming. Op korte termijn is gewasbescherming misschien onvermijdelijk, maar op lange termijn zouden bioteelten robuust genoeg moeten zijn, zodat spuiten niet nodig is. Maar bioboeren stellen zichzelf altijd in vraag en zullen steeds betere oplossingen zoeken. Ik ben optimistisch dat ook technologie ons daarin gaat helpen. Daarom zie ik bijvoorbeeld kopergebruik in de aardappelteelt niet als zo’n probleem, omdat er aan een duurzaam alternatief gewerkt wordt met die robuuste rassen.”

Karel is trots op het feit dat hij voor bio koos. “Ik ben een twijfelaar van nature, maar het kriebelde om te ondernemen en dan moet je springen. Zien dat mijn bioteelten het goed doen, maakt me dan blij.”

Meer weten?
Je kan Karels contactgegevens vinden in de Biobedrijvengids.