Stadsboerderij Kortrijk

Wie?
Olivier Marescaux
Wat?
Coöperatieve biowinkel
Waar?
Heule
Bio sinds?
2014

In 2014 richtten een aantal Kortrijkzanen de coöperatie Stadsboerderij Kortrijk op. Doel? Duurzame en ecologische voedselproductie stimuleren en lokale boeren steunen. Een jaar later kwam daar ook een vzw bij.

Olivier Marescaux neemt bij Stadsboerderij Kortrijk vooral de zakelijke kant voor zijn rekening: “In het begin vertaalde de Stadsboerderij haar visie naar groentepakketten en een webshop. Alleen rendeerde dat niet zoals verhoopt. In 2015 vroegen de oprichters of ik mijn zakelijke kennisniet voor hen wilde inzetten. Ik was op dat moment vrijwilliger bij de vzw. Ik had geen professionele ervaring in de voedingsindustrie, maar heb me er met veel passie op gegooid.”

FOCUS OP LOKAAL
De verwerking van de pakketten werd uitbesteed aan een van onze boeren, en de Stadsboerderij legde zich meer toe op de winkel. Die verhuisde in april 2017 naar een nieuwe, ruimere locatie in Heule. “Meer dan 95 procent van het aanbod is biologisch gecertificeerd, al ligt de focus vooral op lokale producten. We betalen de boeren daarvoor een eerlijke prijs. Niet altijd vanzelfsprekend, want daardoor liggen onze marges lager.”

Bovendien ondervinden ze ook dat er steeds meer winkels in dezelfde klantenpoel vissen. “Ook supermarkten en grote biologische ketens springen op de kar. Maar ik kan me toch niet van de indruk ontdoen dat het bij hen vooral om winstcijfers draait, terwijl wij onze maatschappelijke functie altijd op de voorgrond plaatsen. Tijdens lezingen geven we dat verhaal ook altijd mee.”

“Wij plaatsen onze maatschappelijke rol altijd op de voorgrond.”

Naast het uitbaten van dewinkellevert de Stadsboerderij ook fruit aan bedrijven in de buurt (per fietskoerier) en startte ze een afdeling catering. De naam van de coöperatie doet ook een landbouwactiviteit vermoeden, maar die is er niet. “Oorspronkelijk was dat wel de bedoeling. In de toekomst zou een stuk grond wel leuk zijn, al zou dievooral voor educatieve doeleinden dienen. We zijn hierover in overleg met het stadsbestuur.

MENSEN VAN OVERAL
Als coöperatie verzamelde Stadsboerderij Kortrijk een groot deel van zijn kapitaal door de verkoop van aandelen. Die kosten 125 euro per stuk. “We zitten nu aan zo’n 130 coöperanten en de overgrote meerderheid steunt ons vooral omdat men in het project gelooft.”

Het leuke aan een coöperatie? Dat je mensen uit verschillende milieus samenbrengt. “Zo’n kwart van onze coöperanten is actief betrokken bij onze werking. Vooral tijdens de Algemene Vergadering zorgt dat voor een leuke dynamiek: je krijgt van al die mensen input vanuit hun specifieke situatie.”

Maar coöperatief denken gaat verder dan één keer per jaar een Algemene vergadering organiseren: “Ookmet het dagelijkse team beslissen we alles in overleg. Dat zorgt soms voor felle discussies omdat iedereen andere invalshoeken heeft, maar we komen wel tot een consensus.”

SAMENWERKEN LOONT
Ook externe samenwerkingen vindt Olivier broodnodig: “ik wil niet per se klanten afsnoepen van andere duurzame initiatieven. Zo begint een van onze coöperanten met een verpakkingsvrije winkel en dat zorgt voor ons beiden voor opportuniteiten. Uiteindelijk hebben we dezelfde beweegredenen en dat is de consument weer bewust maken van wat hij eet en koopt. Dat kennis vaak tekortschiet, merken we tijdens onze infosessies.”

Olivier wil tot slot nog een oproep doen tot samenwerking: “Als er producenten uit West- en Oost-Vlaanderen zijn die met ons willen samenwerken, mogen ze gerust contact opnemen.”

Meer weten?
www.stadsboerderijkortrijk.be