Beleidsthema's

BioForum Vlaanderen verdedigt de belangen van de biosector bij het beleid. Op deze pagina's vind je de thema's waarrond we werken. 

 

BioForum Vlaanderen is een sectororganisatie en komt dus op voor de belangen van de biosector. BioForum Vlaanderen zetelt in verschillende adviesraden en overlegcomités. Zo adviseren wij de Vlaamse en Europese overheid over de biologische wetgeving en houden we de vinger aan de pols inzake diverse landbouw- of voedingsdossiers die een impact kunnen hebben op bio.

Op Europees niveau gebeurt dat via IFOAM EU, het Europese luik van de internationale koepelorganisatie voor de biosector. 

Binnen ons beleidswerk springen een aantal thema's naar voor die meer aandacht vragen. Die zijn doorgaans erg complex, maar ze stellen onze biologische boeren en verwerkers wel voor grote uitdagingen. Onze inbreng in het debat over deze thema's is dan ook broodnodig.

STANDPUNTEN

Naar een grondgebonden veehouderij
2 juni 2017

GLB na 2020
31 januari 2017 


Vragen over onze standpunten? Neem contact op met onze Beleidsmedewerker.

Foto: KVL/Creative Nature, De Kollebloem