Bio op de verpakking

Het Europese biolabel is verplicht op alle voorverpakte bioproducten uit de EU die aan de biowetgeving voldoen. Welke verplichtingen brengt dat met zich mee en wat doe je met bioproducten uit niet-EU-landen? 

 

 

 

 

 

 

 

INHOUD

Voorverpakt product
Gebruik EU-label
Kleur, afmeting & plaats
Codenummer
Herkomstaanduiding

Het Europese biolabel is verplicht op alle voorverpakte bioproducten uit de EU die aan de biowetgeving voldoen. Op bioproducten uit niet-EU-landen mag je het Europees label vrijblijvend afbeelden. Als je het afbeeldt, moet je wel voldoen aan alle andere verplichtingen inzake gebruik van het label en herkomstaanduiding. 

VOORVERPAKT PRODUCT
Een ‘voorverpakt product’ is elk product bestemd voor eindconsument of cateraar, dat al voor de verkoop is verpakt, dat het voedingsmiddel geheel of gedeeltelijk omvat en waarvan je het voedingsmiddel niet kan consumeren zonder opening of verandering van de verpakking. 

Het EU-label is dus niet verplicht op kistkaarten. Je mag het vrijblijvend gebruiken, maar dan moet je wel voldoen aan alle andere verplichtingen inzake gebruik van het label en herkomstaanduiding (zie verder).

Het EU-label is ook niet verplicht op de transportverpakking van producten die je niet naar de eindconsument of cateraar transporteert, maar naar bijvoorbeeld verdelers of winkeliers.

Wanneer je het EU-label vrijblijvend gebruikt, moet je wel voldoen aan alle verplichtingen die de wet voorschrijft. 

GEBRUIK EU-LABEL
Je mag het label niet gebruiken op omschakelingsproducten of verwerkte producten met minder dan 95% biologische landbouwingrediënten. Het label mag ook niet op producten waarvan het hoofdingrediënt afkomstig is van de jacht of de visvangst. Gecertificeerd biologische vis moet wel een EU-label hebben op de verpakking. Hiervoor is een overgangsfase voorzien tot 1 juli 2015.

Het EU-label mag je ook gebruiken voor de presentatie en reclame van producten die aan de voorschriften van de biologische wetgeving voldoen. Andere labels die verwijzen naar privélastenboeken of naar regionaliteit mag je blijven gebruiken, uiteraard enkel als ze niet in strijd zijn met de principes van biologische productie. Dit betekent dus dat je het Biogarantie®-label mag gebruiken.

KLEUR, AFMETING & PLAATS
De referentiekleur van het label is Green Pantone n°[376]. Bij een vierkleurendrukproces is dat Green [50% Cyan + 100% Yellow]. Het label mag in zwart-wit indien kleur praktisch niet haalbaar is. Is de achtergrondkleur van een verpakking of etiket donker, dan mag het label ook in negatief. Komt de leesbaarheid in het gedrang als het label in kleur op een gekleurde achtergrond wordt gedrukt, dan mag het label met een lijntje omringd zijn voor een groter contrast. Gebruik je slechts één kleur op je verpakkingen, dan mag het label in dezelfde kleur. In combinatie met een nationaal of privélabel in een andere groene kleur, mag het EU-label in het groen van het andere label. Zo kan je het EU-label combineren met het Biogarantie®-label.

(download)

Het label moet minimum 9 mm hoog en 13,5 mm breed zijn, met een hoogte/breedte-verhouding van 1/1,5. Uitzonderlijk kan je de minimumgrootte nog verkleinen tot 6 mm op erg kleine verpakkingen. Het label, codenummer en herkomstaanduiding moeten op een goed zichtbare plek staan, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar. 

Als je nog vragen hebt over het technisch gebruik van het label, neem je best contact op met jouw controleorganisatie.

CODENUMMER
Het codenummer dat refereert naar jouw controleorganisatie moet verplicht bij het EU-label op het etiket. BE staat voor België en BIO is de referentie naar de biologische productiemethode. In andere landen kan dit 'öko' of 'org' zijn. De cijfers refereren naar het nummer dat elke controleorganisatie krijgt: bv. BE-BIO-999.

Gebruik steeds het nummer van de controleorganisatie die de verwerker controleert die de laatste productie, bereidingshandeling of etikettering heeft verricht. Hetzelfde geldt ook bij subcontracting. Als de subcontractor de laatste productie- of bereidingshandeling verricht, moet het codenummer van diens controleorganisatie vermeld worden.

Je vermeldt altijd de code
van de laatste verantwoordelijke verwerker. 

Als het bedrijf dat het product verkoopt, niet hetzelfde is als de laatste ‘verantwoordelijke verwerker’, mag deze verkoper het codenummer niet wijzigen, ook niet in het geval van uitbesteding. Ongeacht de juridische eigendom van het product tijdens het etiketteringsproces, moet je dus het codenummer vermelden van de controleorganisatie die de laatste fase van de bereiding (de etikettering of wijziging van de etikettering) controleert. Een voorbeeld? Besteed je de verwerking uit, maar doe je de verpakking zelf, dan vermeld je enkel het codenummer van de controleorganisatie die de verpakking (de laatste fase) controleert. Meer info.

Als je twijfelt wie de laatste ‘verantwoordelijke verwerker’ was, neem dan contact op met jouw controleorganisatie.

Op advertenties die niet naar één bepaald product verwijzen, is het codenummer niet verplicht. Advies nodig? Contacteer onze Coördinator Verwerking.

HERKOMSTAANDUIDING
Op voorverpakte producten moet je onder het label verplicht een herkomstaanduiding noteren die verwijst naar de plaats waar de ingrediënten geteeld zijn. Dat ziet er zo uit: 

Niet-EU-landbouw Meer dan 98% van de ingrediënten werd niet in de EU geteeld
EU-landbouw Meer dan 98% van de ingrediënten werd in de EU geteeld
EU/niet-EU-landbouw Een deel van de ingrediënten werd in de EU geteeld, een deel niet

Je kan de termen EU-landbouw of niet-EU-landbouw ook vervangen door een ander land (vb. België) als meer dan 98% van de ingrediënten in dat land geteeld zijn. 

De herkomstaanduiding moet je aanbrengen in hetzelfde gezichtsveld als het EU-label. Deze aanduiding mag niet in een meer opvallende kleur, een andere lettergrootte of een ander lettertype dan de verkoopbenaming van het product. Op advertenties die niet naar één bepaald product verwijzen, is de herkomstaanduiding niet verplicht.

Foto's: KVL/Creative Nature, F.M.A en Pacorini koffie