Bio & de wet

WETGEVING 
De basisvoorwaarden voor bio liggen vast in Europese Verordeningen, die in alle lidstaten gelden. De Europese lidstaten zijn verantwoordelijk voor de correcte uitvoering. Omdat landbouw een gewestelijke bevoegdheid is, bestaan hiervoor aanvullende Vlaamse regels. Voor concrete vragen over wetgeving kan je steeds contact opnemen met Departement Landbouw en Visserij of met jouw controleorganisatie. Je vindt de officiële Europese en Vlaamse wetteksten hier

BIOWETGEVING NA 2021

Op 1 januari 2022 zal er een nieuwe biowetgeving in werking treden. Een aantal regels zullen dan veranderen. In de infofiches die hieronder staan, vatten we de belangrijkste wijzigingen samen, zodat jij je er als biologisch ondernemer alvast op kan voorbereiden. 

Heb je nog vragen? Dan neem je contact op met onze adviseur wetgeving

PUBLICATIES
Bio & de wet maakt je op een heldere manier wegwijs door alle Europese en Vlaamse wetteksten die betrekking hebben op de biosector. Bio & de wet bestaat uit vier onderdelen: dierlijke productie, plantaardige productie, verwerking van levensmiddelen en verwerking van veevoeders. Deze publicaties bevatten de biowetgeving zoals ze is voor 1 januari 2022. Je kan ze digitaal lezen of een papieren versie aanvragen bij BioForum

Bio & de wet
Plantaardige productie

laatst aangepast: januari 2020

online lezen

Bio & de wet
Dierlijke productie

laatst aangepast: januari 2020

online lezen

 

Bio & de wet
Verwerking van veevoeders

laatst aangepast: januari 2020

online lezen

Bio & de wet
Verwerking van levensmiddelen

laatst aangepast: januari 2020

online lezen