Algemene cijfers

Bio zoekt Keten verzamelt voor jou alle recente cijfers, prijzen, kengetallen & marktstudies om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en de markttransparantie te verhogen.

Een van de sleutels om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen is het verhogen van de markttransparantie. De marktstudies willen hier alvast een bijdrage aan leveren. Ze werden uitgevoerd door Bio zoekt Keten. Voor meer informatie kan je terecht bij onze Ketenmanager.

De afgelopen 10 jaar groeide de vraag naar biologische producten sterk. Wereldwijd zagen we een forse omzetstijging. Meer dan 90% van die omzet wordt gerealiseerd in de EU en de VS. Ook in België groeit de markt gestaag verder.

In tegenstelling tot de groei in consumptie, neemt de productie veel minder snel toe. Op langere termijn kan dit leiden tot tekorten op de markt. Er zijn dus ongetwijfeld marktkansen voor Belgische landbouwers en voedingsbedrijven. Onder meer het project bioclusters wil hier op inzetten. Je leest er meer over op de pagina van Bio zoekt Keten. 

Hieronder vind je marktcijfers voor Vlaanderen, Wallonië, Europa en de rest van de wereld. 

INHOUD
Productie Vlaanderen
Consumptie Vlaanderen
Wallonië
Europa
Wereldwijd 

VLAANDEREN

Elk voorjaar publiceert het Vlaams Departement voor Landbouw en Visserij het biorapport met een overzicht van de meest recente cijfers over de biologische sector in Vlaanderen, zowel op het vlak van productie als wat consumptie betreft. De jaarrapporten van de Vlaamse overheid vind je op hun website. 

Productiecijfers
In de periode 2008-2013 is er in Vlaanderen een constante groei binnen de sector merkbaar. In 2019 steeg zowel het aantal bioboeren als het areaal. In totaal kwam het op 8677 ha op 562 biolandbouwbedrijven.

Deze grafiek toont de evolutie van het bio-areaal en het aantal producenten in Vlaanderen. 

Consumptiecijfers
In het biojaarrapport van de Vlaamse overheid staan ook de consumptiecijfers vermeld voor heel België. Traditioneel doet de biosector via VLAM een beroep op het studiebureau GfK om inzicht te krijgen in de verkoop van bioproducten en in het profiel van bioconsumenten. Deze gegevens zijn nuttig om evoluties in verkoop vast te stellen, zowel op het vlak van producten als aankoopkanalen. Voor meer informatie hierover neem je contact op met de coördinator Verkooppunten van BioForum Vlaanderen. 

De bestedingen van de Belgische gezinnen aan biologische producten stegen in 2019 tot 779 miljoen euro. Vlaanderen heeft hierin een aandeel van 305 miljoen euro. 

Het marktaandeel van de bioproducten groeit lichtjes. Het globale aandeel van bioproducten in België stijgt van 3 naar 3,1% en in Vlaanderen van 2,1 naar 2,2%. Het biologisch marktaandeel
in Wallonië is met 4,3% beduidend hoger dan in Vlaanderen. Wallonië maakte vooral in 2018 een stevige sprong door de opening van een aantal nieuwe gespecialiseerde biowinkels.

Een initiatief van: 

Image

 

WALLONIË
Eind 2019 telde Wallonië 1.816 biologische landbouwbedrijven, 14,3% van alle Waalse landbouwers. Zij bewerken een totaal bio-areaal van 84.420 ha. Dit is een toename met 4% in vergelijking met 2018. 11,5% van het Waalse landbouwareaal is biologisch. Lees het rapport Les chiffres du bio 2019 voor meer informatie.

EUROPA
De markt voor bioproducten (consumptie aan huis en buitenshuis) in de EU-28 werd in 2016 op 32,7 miljard euro geschat, een groei van 13,6% in verhouding met het jaar voordien. De grootste markt voor bioproducten is Duitsland met een omzet van 9,48 miljard euro, gevolgd door Frankrijk met 7,15 miljard euro en Zweden met 2,6 miljard euro.

Opvallend is trouwens dat de omzet in het Verenigd Koninkrijk sinds 2013 opnieuw begint toe te nemen, nadat er een hele periode (2008-2012) jaarlijks omzetverlies geleden werd. Bio zoekt Keten maakte een samenvattend overzicht van de belangrijkse Europese landen. Dat kan je hier downloaden.

 

Bron: BioForum

WERELDWIJD
Cijfers over de biologische landbouw wereldwijd worden jaarlijks gepubliceerd door koepelorganisatie IFOAM en FiBL, het Duits-Zwitserse onderzoekscentrum voor biologische landbouw. Je vindt ze hier

De globale wereldmarkt voor biologische voeding wordt in 2016 op 89,7 miljard US Dollar geschat. Dat is 10% meer dan het jaar voordien. Deze omzet wordt voor meer dan 90% gerealiseerd in Noord-Amerika en Europa, terwijl deze regio's slechts instaan voor één derde van het wereldwijde biologische landbouwareaal. Een groot deel van de productie in andere regio's, met name in Azië, Latijns Amerika en Afrika is bestemd voor export.

De VS is de grootste markt voor biologische landbouwproducten met 38,9 miljard euro omzet in 2016, gevolgd door Duitsland (9,5 miljard euro) en Frankrijk (7,1 miljard euro). In 2014 groeide de Zweedse biologische markt met 40%. De grootste consumptie per inwoner was in Zwitserland (274 euro), Denemarken (227 euro) en Zweden (197 euro).

GROEIEND AREAAL 
Het biologische landbouwareaal groeide in 2016 wereldwijd verder tot 57,8 miljoen hectare. Daarmee is het bio-areaal 1,2% van het totale landbouwareaal. 


Foto: Frank Toussaint, Akelei