Fruit

MARKTSTUDIE

Beknopt marktoverzicht van biologisch fruit in België en Europa
maart 2018

De teelt van biologisch pitfruit voor de industrie
april 2017
De voorbije jaren bleek er een structureel tekort aan biologisch pitfruit voor de industrie. Dat biedt kansen voor telers die willen inspelen op deze marktvraag. Dat geldt zowel voor gangbare telers die willen omschakelen als bestaande biotelers, of land- en tuinbouwers die een nieuwe bedrijfstak willen uitbouwen. Omdat de kennis over de teeltwijze en de rendabiliteit van biologisch industriefruit onduidelijk was, voerde adviesbureau Delphy een studie uit. In het rapport dat je hierboven kan lezen komen verschillende aspecten aan bod: rendabiliteit en bedrijfseconomie, teeltsystemen, omschakeling, oogst- en bewaarmogelijkheden, marktvraag en -eisen enzovoort.

Beknopt overzicht van de markt voor biologisch inheems fruit in Vlaanderen en Europa
januari 2014

VOORRAAD APPEL & PEER
De voorraadgegevens voor appel en peer in België en diverse EU-landen worden tijdens het seizoen op maandelijkse basis geïnventariseerd. Deze cijfers worden meegestuurd met de nieuwsbrief voor producenten die BioForum elke twee weken stuurt. 

Een initatief van: 

 

 

Foto: KVL/Creative Nature, BFV