De contaminatie-beheerstool

Volgens de biowetgeving moet een verwerkend voedingsbedrijf steeds een volledige scheiding garanderen tussen de biologische en niet-biologische productieflow. Dat is vaak een hele uitdaging. De contaminatietool op deze pagina wil daar een antwoord op bieden.

De contaminatie-beheerstool helpt de risicopunten in je productieketen in kaart te brengen met concrete voorbeelden, geeft aan wat best opgenomen kan worden in de kwaliteitsprocedures rond scheiding bio en niet-bio en geeft enkele tips over mogelijke oplossingen.

Omdat productiebedrijven zeer verschillende activiteiten en productieketens kunnen hebben, gelden de opgesomde risico’s zeker niet voor elk bedrijf. Omgekeerd is de lijst niet volledig. Bedrijven moeten altijd zelf nog een grondige analyse maken. Daar kunnen dan specifieke risico’s naar boven komen die niet in de lijst zijn opgenomen. De contaminatietool zal in elk geval je bedrijf al goed op weg zetten.

Om het overzichtelijk te maken hebben we één volledig document. Daarnaast voorzien we documenten die enkel gelden voor de verschillende deelactiviteiten.