Contaminatie vermijden

Soms krijg je als bioboer van je controleorganisatie te horen dat er niet-toegelaten stoffen zijn teruggevonden op je producten. Vaak is dat het gevolg van contaminatie. BioForum Vlaanderen biedt een tool aan waarmee je de risico's zoveel mogelijk kan beperken. 

Stel: je hebt een goed teeltjaar achter de rug. Het suikergehalte en de smaak van het fruit is uitstekend. De aardappelopbrengst was beter dan die van de conventionele buur. En hoewel de voedergewassen hebben geleden onder de droogte, is de kwaliteit toch top. En dat allemaal bio ! Je bent met recht en reden trots.

Tot je een telefoontje krijgt van je controleorgaan. Er is captan gevonden in de appelen, chloorprofam in de aardappelen, chloormequat op het graan. Hoe is het mogelijk? Niks gebruikt en toch zijn er residuen gevonden op je product. Hoe is deze contaminatie gebeurd? En had je het kunnen vermijden?

ANALYSETOOL
Je teelt niet onder een afgesloten stolp, dus sommige residuen zijn niet te vermijden. Bepaalde contaminaties zijn echter wél te vermijden. Enkel wanneer je de risico's voor je bedrijf goed in beeld hebt, kan je maatregelen nemen om contaminatie te voorkomen. Dat kan met de analysetool van BioForum. Dit document helpt je op weg om een aantal risico’s op een rijtje te zetten en de nodige maatregelen te voorzien.

Je kan de analysetool hier downloaden.