Biocontrole in de winkel

Een biowinkel die onder controle staat, geeft extra garantie aan zijn klanten. Die kunnen er van op aan dat wat aangeduid staat als bio, ook echt bio is! 

Bij voorverpakte bioproducten heeft de klant de garantie van het codenummer en het biolabel. Maar niet alles komt verpakt toe of wordt verpakt aangeboden aan de klant. 

Om de klant hetzelfde vertrouwen te geven als jij hebt in jouw bioleveranciers, ben je als winkelier sinds 2008 wettelijk verplicht om gecontroleerd te worden. Dat geldt voor elk verkooppunt dat bioproducten in het assortiment heeft, zelfs als je assortiment niet volledig bio is. Je aanmelden voor controle doe je rechtstreeks bij een van de drie erkende controleorganisaties. Als je enkel verpakte producten verkoopt,heb je automatisch recht op vrijstelling. Opgelet: sinds 2015 is er geen vrijstelling meer voor winkels met een beperkt aanbod onverpakte producten

WAAROM CONTROLE? 
Een controle voorkomt fraude en vermenging met gangbare producten. Bovendien garandeer je zo dat wat als bio verkocht wordt ook effectief aan alle biologische criteria voldoet. Bij zo'n controle kijkt een controleur naar de correcte aanduiding van bioproducten en controleert hij of de verhouding tussen aangekochte en verkochte bioproducten juist zit. 

Een winkel die niet in orde is met de controleverplichting en toch communiceert over bio, kan gesanctioneerd worden door de overheid. De winkelwerking van BioForum Vlaanderen ondersteunt enkel  winkels die in orde zijn.

Sommige winkeliers verwarren de controle op bio met de controle van het FAVV, maar die controleert de voedselveiligheid. Andere winkeliers verwarren de verplichte controle met de controle voor Biogarantie. Het Biogarantie-label voeren is echter een vrijwillige keuze, geen verplichting. Wil je als winkelier uitpakken met het Biogarantie-label, dan moet je aan verschillende assortimentcriteria voldoen. Meer info.

Vragen? Neem contact op met onze Coördinator Verkoop.

Foto: KVL/Creative Nature, Origin'O