Duurzaam inkopen & overheidscatering

Overheden kiezen steeds vaker voor duurzame catering. Bio is daarbij een goede leidraad. 

Elke overheid (of het nu gaat om een gemeente, een ocmw, een provincie of een federale dienst) heeft deels een voorbeeldfunctie. Een duurzaam aankoopbeleid kan enerzijds een stimulans zijn naar anderen om hun voorbeeld te volgen, anderzijds is het een oproep naar leveranciers om een duurzaam aanbod aan te bieden.

We spreken van duurzame overheidsopdrachten van zodra er criteria rond duurzaamheid zijn opgenomen in de opdracht.

VOOR OVERHEID
Wil je een aanbod biologische snacks, wil je bio integreren in de bedrijfskantine of zoek je een éénmalige biologische catering? Neem een kijkje in de online Biobedrijvengids om bioproducten en leveranciers te vinden. Voor kleine hoeveelheden of een occasionele aankoop kan ook www.biogenietengids.be een handige site zijn: daar vind je alle biowinkels en bioboerderijen met thuisverkoop in je buurt.

DUURZAME OVERHEIDSOPDRACHTEN
Als overheid mag je bio opnemen als criterium in je aanbestedingsdossier. Je leert er alles over in onze brochure Bio bij de overheid. 

Online lezen
Downloaden
 


VOOR LEVERANCIERS
Een overheidsopdracht bestaat uit verschillende onderdelen:

  • HET VOORWERP VAN DE OPDRACHT
  • TECHNISCHE CRITERIA: deze bindende criteria bepalen aan welke voorwaarden de geleverde producten moeten voldoen. Zijn die niet haalbaar voor jou, dan heeft het meestal weinig zin om een offerte in te dienen. Het kan wel gebeuren dat deze technische criteria zo strikt opgesteld zijn, dat je vermoedt dat de criteria voor iedereen moeilijk haalbaar zijn. In dat geval kan je als leverancier wel intekenen en eventuele alternatieven voorstellen.
  • GUNNINGSCRITERIA: soms bevat een overheidsopdracht gunningscriteria. Met deze criteria kan een overheid extra voorwaarden voor pakweg verduurzaming definiëren (vb. aandeel bio). Die worden in het toekennen van een opdracht dan mee in rekening gebracht, op basis van een 'gewicht' dat aan elk gunningscriterium wordt toegekend. Worden er geen gunningscriteria opgesteld, dan speelt alleen de prijs een rol. Toch blijft prijs het voornaamste criterium. 
  • UITVOERINGSCRITERIA: deze bindende criteria bepalen de omstandigheden waarin een opdracht wordt uitgevoerd: leveringsvoorwaarden, productieomstandigheden. 

De combinatie van al deze criteria bepalen voor een groot deel de uitkomst. Hoe beter een opdracht wordt voorbereid via een marktonderzoek, hoe groter de kans dat de opdracht ook gegund wordt aan een leverancier met een duurzaam aanbod. En hier speelt BioForum een rol.

Vragen? Neem contact op met onze Coördinator Foodservices.