Landbouwverbreding

Meer en meer landbouwers zoeken naar nieuwe afzetmarkten voor hun eigen producten en dit houdt vaak in dat er bijkomende activiteiten ontstaan. Eigen teelten kunnen nu éénmaal niet op eender welke manier verwerkt en vermarkt worden. Zowel op niveau van voedselveiligheid als bio, zijn er bepaalde richtlijnen aan verbonden. In Bio Actief 51 kon je daar meer over lezen, hier vullen we dit artikel nog verder aan. 

1. ACTIVITEITEN

FAVV
Afhankelijk van de activiteiten dat je als bedrijf uitvoert, dien je te beschikken over een registratie, toelating of erkenning bij het FAVV.
Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen het bewerken en verwerken van de producten, of het je eigen producten betreft maar ook wie je klant is. Verkoop je enkel aan de consument of ook aan een andere schakel in de keten.

Op de website van het FAVV vind je alle activiteitenfiches met daarin vermelding van welke activiteit je dan precies kan uitvoeren. Als fruitteler kan je bv. je eigen fruit verkopen aan particulieren. Ga je dit verwerken tot confituur, dan heb je een bijkomende toelating nodig.

In de sector worden ook vaak producten verkocht met de tussenkomst van een derde zoals verkoop via afhaalpunten. Hierover stelde het FAVV een omzendbrief op. Worden jouw producten via een derde verdeeld, neem deze dan zeker even door. 

Het FAVV heeft ook een brochure opgesteld die specifiek gaat over de verwerking en de verkoop op de hoeve. Hierin kan je zeker ook nuttig informatie vinden.

Informeer je steeds goed bij je lokale controle-eenheid alvorens te starten met een nieuwe activiteit. Contactgegevens vind je hier. 

BIO
Volgens de biowetgeving kan je eveneens in verschillende categorieën terecht komen in functie van de activiteiten:

  • Producent: je teelt zelf bepaalde gewassen of je houdt vee bv. akkerbouwer, melkveehouder, ... . Onder deze activiteit kan je ook eigen producten vermarkten en bewerken zoals wassen, sorteren en verpakken.
  • Bereider: Indien je de eigen producten gaat verwerken en dan vermarkten, ben je verwerker. Bv. van je eigen melk zuivel maken, je eigen granen vermalen, enz. ... . Ook wanneer je niet eigen producten aankoopt en verkoopt B2B, ben je ook een verdeler.
  • Verkooppunt: Beschik je over een (mobiele) winkel waar je eigen en niet eigen producten aanbiedt aan de eindverbruiker, ben je ook een verkooppunt.

Neem steeds contact op met je controle-orgaan alvorens een nieuwe activiteit te starten, zij zullen jullie kunnen aangeven of een bijkomende activiteit en/of controle noodzakelijk is. 

2. INFRASTRUCTUUR EN ADMINISTRATIE

FAVV
Het FAVV stelt autocontrolegidsen ter beschikking waarin de volgende thema’s zijn opgenomen: inrichting van lokalen, temperatuurbeheer, uitrusting, ongediertebestrijding, onderhoud, reiniging en desinfectie, meldingsplicht en klachtenbeheer, traceerbaarheid. Voor de distributiesector is er een generieke autocontrolegids opgesteld met specifieke modules voor verschillende activiteiten. 

BIO
Ook voor de biowetgeving moet je als verwerker een aantal bijkomende documenten hebben en een aantal zaken registreren. Waar moet je bijkomend aan denken: een duidelijke beschrijving van de activiteiten die je uitvoert, het uitvoeren van een risico-analyseeen procedure herkomstcontrole opstellen met controle van de biocertificaten van je leveranciers, vermijden van contaminatie met ongewenste stoffen en niet biologische ingrediënten, beschrijving van hoe je een scheiding tussen bio en niet bio producten garandeert.
Uitgebreide info over de vereisten in de biowetgeving voor verwerkers vind je in Bio&De Wet.

Op niveau van verkoop is het belangrijk om een correcte aanduiding van de biologische producten te doen in combinatie met controle op aankoopvolume versus verkoopvolume.

3. ETIKETTERING

FAVV
Wanneer je zelf producten gaat verpakken, is het eerst en vooral belangrijk om na te gaan of het product aanzien wordt als voorverpakt of niet. Meer informatie hierover vind je in de FAQ van de FOD volksgezondheid, veiligheidheid van de voedselketen en leefmilieu. Voor niet-voorverpakte producten zijn er versoepelingen mogelijk. Bij voorverpakte producten moeten er heel wat gegevens op het etiket vermeld worden. Het FOD lijst het hier voor je op

BIO
Voor bio moeten er bijkomend volgende vermeldingen gemaakt worden. Je vindt meer info over etikettering in Bio en De Wet:

  • vermelding van bio bij de productnaam
  • aanduiding van de ingrediënten die bio zijn in de ingrediëntenlijst
  • vermelding van het Europese logo samen met het nummer van jouw controle-orgaan en de oorsprong van de ingrediënten.

Wil je meer in detail weten hoe te beginnen met biologische verwerking en/of verkoop op de boerderij, neem dan contact op met onze adviseur Verwerking en/of Verkoop.