Mobiel slachthuis

Een nieuw project wil onderzoeken hoe haalbaar het is om in Vlaanderen een mobiel slachthuis in gebruik te nemen. BioForum Vlaanderen coördineert het project.

Op 28 september 2017 vond er een startoverleg plaats van dit project. Download hier het verslag van dat eerste overleg. De presentatie die tijdens dit overleg werd gegeven vind je hier. 

Begin juni 2018 verscheen er een tussentijds verslag, dat je hier kan lezen

In Bio Actief 46 verschenen de resultaten van dit project. Je kan die hier lezen. 

WAAROVER GAAT HET PROJECT? 

De operationele groep ‘Mobiele Slachteenheid’ is ontstaan vanuit de vaststelling dat kleinschalige (biologische) veehouders die slachten voor rechtstreekse verkoop, al langer een probleem hebben om op een bereikbare afstand een (biologisch gecertificeerd) slachthuis te vinden.

De laatste jaren zijn kleinere slachthuizen gesloten, terwijl grotere slachthuizen niet uitgerust zijn om een beperkt aantal dieren te slachten voor rechtstreekse verkoop. De lange afstanden die men moet afleggen met de dieren, zijn een doorn in het oog van veel veehouders en consumenten. De uiteindelijke vleeskwaliteit wordt bovendien negatief beïnvloed door stress die gepaard gaat met het transport.

Om die redenen liet BioForum Vlaanderen, in het kader van het project Bio zoekt Keten, al in 2013 een studie uitvoeren naar de haalbaarheid van een mobiele slachteenheid. Op dat moment waren er nog veel vragen bij de haalbaarheid en bleek de vraag te klein om zo'n oplossing rendabel te maken. Intussen is de urgentie alleen maar toegenomen en is het aantal kleinschalige (bio)veehouders ook toegenomen. In Duitsland is er net over de grens een functionerende mobiele slachteenheid en ook in Wallonië onderzoekt men opnieuw de mogelijkheden.

HAALBAARHEID ONDERZOEKEN
De operationele groep zal in eerste instantie de beschikbare kennis rond het mobiel slachten grondig analyseren en aan de hand hiervan een lijst opmaken van vragen en actiepunten. Tegelijk zal door het Steunpunt Hoeveproducten een bevraging gebeuren bij veehouders naar hun interesse voor het mobiel slachten, hun verwachtingen en behoeften. Een bezoek aan een functionerende mobiele slachteenheid in het buitenland staat eveneens op het programma.

Met de hulp van Odisee Hogeschool zal de meerwaarde van mobiel slachten op het vlak van dierenwelzijn gedocumenteerd worden. Zij willen onder meer nagaan in welke mate consumenten en/of afnemers (de vleesverwerkers) bereid zijn om een meerprijs te betalen omwille van dierenwelzijn.

De haalbaarheid op het vlak van voedselveiligheid, afvalverwerking en vergunningen zal geëvalueerd worden in samenwerking met FAVV, OVAM en het Departement Omgeving. Tot slot zal er een voorstel worden gemaakt voor de werking van de mobiele slachteenheid vanuit een technisch en bedrijfseconomisch standpunt. Hierbij zal ook een businessplan worden opgesteld en nagedacht over het gewenste beheerstructuur. Twee groothandels in vlees en 5 veehouders zijn eveneens rechtsreeks betrokken bij de operationele groep. BioForum Vlaanderen coördineert het project.

Voor meer informatie kan je terecht bij Paul Verbeke (0497 42 93 68 of paul.verbeke@bioforumvl.be).