Europese Commissie herbekijkt voorstel

7 januari 2015

De Europese Commissie gaat het voorstel voor een nieuwe Europese biowetgeving herbekijken. Ze hebben oren naar de bezwaren van de biosector, maar willen het voorstel nog niet volledig begraven.

Eind vorig jaar gaven het Europees Parlement en de Raad van Europese Landbouwministers aan zich niet te kunnen vinden in de verregaande hervormingen van het oorspronkelijke voorstel. Ook de nieuwe EU-commisaris voor Landbouw Phil Hogan gaf toe dat het huidige voorstel niet aanvaardbaar was. De Europese Commissie zette het voorstel dan ook op een lijst met wetsvoorstellen die in 2015 geschrapt kunnen worden.

Na overleg met het Europees Parlement en de Raad werd beslist om eerst nog verder te schaven aan het voorstel. Is er binnen zes maanden geen akkoord, dan zal de Commissie met een helemaal nieuw voorstel komen.

REACTIE BIOSECTOR
Hoewel ze het huidige voorstel liever helemaal van tafel hadden zien verdwijnen, is IFOAM EU blij dat Europa inziet dat zo'n wetswijziging niet mogelijk is zonder steun van de sector zelf.  De koepelorganisatie heeft van in het begin gezegd dat de bestaande wetgeving verbeteren de meest efficiënte manier is om consumentenvertrouwen te winnen en de marktontwikkeling te versterken. Uit de recente verklaringen van de Europese instellingen blijkt dat zij die visie intussen hebben overgenomen.

Niettemin zal IFOAM EU elk nieuwe voorstel verwerpen als er geen radicale wijzigingen komen aan het bestaande voorstel, inzake controles, import en pesticidenlimieten, en als er geen correcties komen op de vele technische tekortkomingen. Bovendien moet de Commissie zorgen voor een duidelijke wetgeving voor pluimvee en serres, en moeten er extra fondsen vrijgemaakt worden voor de ontwikkeling van bio. 

Nieuwsfoto: KVL/Creative Nature, De Kollebloem
Bron: IFOAM EU