Nieuwe Europese wetgeving blijft strikte normen pesticiden hanteren

29 februari 2016

In de Franstalige media circuleert sinds vorige week het bericht dat de hervorming van de Europese biowetgeving ervoor zal zorgen dat een heel aantal pesticiden toegelaten zullen worden in bio. Dat is manifest onjuist.

Het bericht verscheen in de Franstalige media naar aanleiding van een persbericht van Nature & Progrès, een Waalse vereniging die ijvert voor biologische landbouw. Zij klagen in dat persbericht aan dat Europa, dat op dit moment bezig is met de hervorming van de biowetgeving, zich soepeler wil opstellen wat betreft het gebruik van pesticiden in bio.

Het echte verhaal is een stuk genuanceerder. Op Europees niveau lopen op dit moment inderdaad onderhandelingen voor een nieuwe biowetgeving. Europa pleit daarbij voor strengere regels. Zo hopen ze tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van de consument. Aan het verbod op het gebruik van chemische pesticiden wordt niet getornd: die zijn en blijven verboden.

DECERTIFICERINGSLIMIET
Vanwaar dan dit gerucht? Zowel in Vlaanderen als in Wallonië nemen erkende controleorganisaties regelmatig stalen op bioboerderijen. Ze controleren deze stalen op de aanwezigheid van pesticidenresidu's. Overschrijdt een staal een bepaalde limiet, dan mag dat product niet langer als bio verkocht worden. België hanteert dus een ‘decertificeringslimiet’.

De decertificeringslimiet is in de huidige Europese wetgeving niet verplicht. België is een van de weinige landen die wel zo'n limiet toepast. De Europese Commissie stelde voor om in de nieuwe wetgeving deze limiet in alle lidstaten verplicht te maken.

"Aan het verbod op het gebruik van chemische pesticiden wordt niet getornd: die zijn en blijven verboden."

IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie, is daar echter geen voorstander van omdat biocontrole in de eerste plaats een procescontrole is en geen productcontrole. In de landen waar zo'n limiet niet bestaat, vinden vertegenwoordigers van de biosector deze maatregel indruisen tegen het "De vervuiler betaalt"-principe. Zij zijn bang de dupe te worden van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de gangbare landbouw.

Dat betekent niet dat IFOAM pleit voor meer gebruik van pesticiden of voor minder controle. Wanneer een controleorgaan residu’s aantreft, moet altijd een onderzoek volgen naar de herkomst van de residu’s en dat zal ook zo blijven in de nieuwe wetgeving. Een overschrijding van bepaalde limieten zal echter niet automatisch leiden tot decertificering.

BioForum Vlaanderen heeft binnen IFOAM EU gepleit voor het handhaven van de decertificeringslimiet, maar vond weinig medestanders. Omdat BioForum het belang van een geharmoniseerde Europese wetgeving inziet, hebben we ons uiteindelijk neergelegd bij het algemene standpunt van IFOAM. Blijven vasthouden aan de limiet zou immers concurrentienadelen opleveren voor Vlaamse bio-ondernemers.

GEEN CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN
Voor alle duidelijkheid: een bioboer mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Waarom vinden controle-organisaties dan soms toch residu’s in een bioproduct? Die worden veroorzaakt door een historische verontreiniging van de bodem of door drift, waarbij bestrijdingsmiddelen van gangbare buren ook terechtkomt op een naburige biologische teelt. Bioboeren nemen maatregelen om dit zoveel mogelijk te beperken, maar kunnen dit niet helemaal uitsluiten.

Krijg je hier als winkelier vragen over, dan kan je het volgende antwoorden: 

  • Europa laat zeker niet meer bestrijdingsmiddelen toe dan vroeger. 
  • De onderhandelingen over een nieuwe wetgeving lopen nog; Europa pleit eerder voor een verstrenging van de regelgeving. 
  • De biosector kiest voor het principe "De vervuiler betaalt."
Nieuwsfoto: Kjell Gryspeert, de Zwaluw