Europese Commissie lanceert nieuw actieplan bio

25 maart 2021

De Europese Commissie lanceert vandaag een nieuw actieplan voor de biolandbouw voor de periode 2021-2027. IFOAM Organics Europe, de Europese koepel voor biologische landbouw, is verheugd dat dit plan zoveel concrete acties bevat die moeten leiden tot een groter aandeel bio in de EU en meer toegang tot bio voor consumenten.

Jan Plagge, President van IFOAM Organics Europe, was eerder al tevreden dat de Europese Farm-to Fork-strategie biologische landbouw centraal stelt, met als doel 25% biologisch landbouwareaal tegen 2030. De publicatie van een nieuw Europees biologisch actieplan luidt een nieuw tijdperk in voor de omslag van onze voedselsystemen naar agro-ecologie.

Het plan zet sterk in op acties die de Europese lidstaten kunnen ondernemen om vraag en aanbod van biologische producten bij hen te stimuleren. Zo roepen ze lidstaten op om een nationale strategie rond bio te ontwikkelen. Die moet dan duidelijke acties, deadlines en doelstellingen bevatten. BioForum steunt deze oproep en is benieuwd om te zien hoe de Vlaamse overheid hiermee aan de slag zal gaan.

De Commissie zet concrete stappen om de vraag naar biologische producten te stimuleren, zoals het toegekende budget van 49 miljoen euro voor de promotie van biologische producten. Het plan legt ook de focus op duurzame overheidsopdrachten: tegen 2023 zouden ze graag willen dat bio een minimumcriterium is bij dit soort overheidsopdrachten. Ook dat zien we in Vlaanderen graag gebeuren.

Andere acties die in het oog springen zijn een jaarlijkse Europese “Organic Day”, die moet helpen om het bewustzijn rond biologische landbouw te verhogen. Daarnaast komt er een studie rond True Cost Accounting, de echte prijs van voedsel. Gezien het belang van kennis over biologische voedselsystemen en de rol die biologische praktijken kunnen spelen bij de internalisering van milieukosten, moet volgens IFOAM EU ten minste 30% van de Horizon Europe-financiering voor landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden ook worden toegewezen aan onderwerpen die relevant zijn voor de biologische sector.

Het volledige actieplan vind je hier.

Bron: IFOAM Organics Europe
Nieuwsfoto: Astrid Agemans, BE O Antwerpen