Europa wil dat 25 procent van landbouwareaal biologisch is

20 mei 2020

Vandaag stelde EU-commissaris Frans Timmermans twee strategische plannen voor om Europa verder te verduurzamen. De ambitie is om tegen 2030 tot een biologisch landbouwareaal van 25 procent te komen in Europa.

Frans Timmermans stelde twee plannen voor. De Biodiversity-strategie moet helpen om de biodiversiteit in Europa weer op te krikken, onder meer door het gebruik van pesticiden sterk terug te dringen.  Met de Farm2Fork-strategie wil de Europese Commissie dan weer de landbouw in Europa verder verduurzamen. In beide plannen is er een belangrijke rol weggelegd voor bio. 

Volgens de Europese Commissie zal de markt voor biologische voeding blijven groeien en moet biolandbouw verder gepromoot worden. "Biologische landbouw heeft een positieve impact op de biodiversiteit, het zorgt voor jobs en het trekt jonge boeren aan. Consumenten zien de waarde ervan.", zo stelt het plan. 

Om aan een bio-areaal van 25 procent te komen, wil Europa lidstaten helpen om vraag en aanbod voor bioproducten te stimuleren, promocampagnes voeren en bij aanbestedingen ook meer voor bio te kiezen. De details van die aanpak zullen in een nog te verschijnen actieplan voor de biologische landbouw staan. Dat alles komt bovenop de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat ook nog in de steigers staat. 

HISTORISCHE BESLISSING
Europese koepelorganisatie IFOAM EU is blij dat er in het plan van Timmermans een Europees streefcijfer wordt genoemd. IFOAM EU-voorzitter Jan Plagge: "Een streefcijfer plakken op het bio-areaal is een historische beslissing die biologische landbouw in het hart van de Europese transitie naar agro-ecologie plaatst. Dat is nodig als we de uitdagingen op het vlak van biodiversiteit en klimaat willen aanpakken en onze landbouwsystemen weerbaarder willen maken."

Hij voegt er wel aan toe dat die strategie alleen te realiseren valt als ze ook meegenomen worden in de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. "We vragen aan de Europese instanties om de doelen die in deze plannen vooropstaan, volledig te integreren in de richtlijnen van het GLB. Zo verhogen we de ambitie en wordt het GLB een efficiënte tool om boeren aan te zetten en te helpen bij een overgang naar meer duurzame praktijken. De EU heeft een GLB nodig dat boeren beloont voor hun bijdrage aan publieke goederen zoals de bescherming van onze natuurlijke grondstoffen. Een hervormd GLB, een solide actieplan met meetbare en tijdsgebonden doel en een passend budget zijn een goede basis om het bio-areaal te halen en het streefcijfer te halen tegen 2030."