Boerengroep IFOAM overlegt over beleid

9 juli 2015

Eind juni kwam Europese bioboerenorganisaties samen in Bordeaux voor een vergadering van de Farmers Interest Group van IFOAM EU. Ze hadden het er onder andere over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Europese sectororganisatie IFOAM EU heeft per sector nog belangengroepen die om de zoveel tijd samenkomen. Voor boeren is dat de Farmer Interest Group of FIG. Ze overleggen over belangrijke standpunten als het GLB en bekijken over welke onderwerpen ze een standpunt innemen of een strategie bepalen. 

De vorige FIG vond eind juni plaats in Bordeaux. Vertegenwoordigers (boeren en medewerkers) vanuit 12 EU-landen bespraken er samen strategieën en voerden inhoudelijke discussies als input voor de standpunten die IFOAM EU inneemt. Ook BioForum was aanwezig. We vertegenwoordigen de kleinste bioboerengroep binnen de FIG, maar drukken zeker onze stempel. 

Wil je meer informatie over de FIG, neem dan contact op met An Jamart