De visie van BioForum op het toekomstige Europese landbouwbeleid

18 mei 2012

Momenteel wordt in Europa hevig gedebatteerd over de toekomst van de Europese landbouw. Vorige herfst presenteerde Eurocommissaris voor landbouw, Dacian Ciolos, de nieuwe voorstellen van de Commissie voor het GLB na 2013. Ook BioForum heeft deze voorstellen gewikt en gewogen… Dit resulteerde in een reeks prioriteiten.

Momenteel wordt in Europa hevig gedebatteerd over de toekomst van de Europese landbouw. Eind 2013 loopt immers het huidige Europese landbouwprogramma (het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, GLB) af. Vorige herfst presenteerde Eurocommissaris voor landbouw, Dacian Ciolos, de nieuwe voorstellen van de Commissie voor het GLB na 2013. Ook BioForum heeft deze voorstellen gewikt en gewogen… Dit resulteerde in een reeks prioriteiten.

 

Onze organisatie heeft dit gedaan vanuit haar twee typische invalshoeken.

Enerzijds als belangenverdediger van de Vlaamse biologische sector. Het GLB heeft immers impact op de landbouw en op de gehele voedingssector, dus ook op de biologische producenten (in de eerste plaats) en bij uitbreiding ook op de verdere biologische keten.

Anderzijds als koepelorganisatie die de verdere verduurzaming van landbouw en voeding stimuleert. BioForum heeft een visie op landbouw in het algemeen, namelijk een visie die een evolutie in de richting van meer agro-ecologische landbouw beoogt.

De combinatie van deze twee invalshoeken plaatst BioForum in een unieke positie. We zoeken naar oplossingen en maatregelen die sociaal aanvaardbaar zijn én tegemoet komen aan meerdere maatschappelijke verzuchtingen.


BioForum is van mening dat Europa met het GLB drie cruciale doelstellingen voor ogen zou moeten houden.

 

Vooreerst moet het GLB de volledige landbouwsector op een sociaal verantwoorde manier laten evolueren in de richting van meer agro-ecologische landbouw en socio-economisch veerkrachtige landbouwbedrijven.

 

Daarbij moeten boeren gestimuleerd worden om boer te blijven. Maatregelen die dit op korte termijn sociaal onmogelijk maken, zijn geen goede maatregelen. De tendens waarbij kleine landbouwbedrijven verdwijnen, moet worden stopgezet.

 

En ten derde heeft de biologische landbouw een pioniersfunctie en dient het alle mogelijkheden te krijgen om deze pioniersfunctie zo maximaal mogelijk in te vullen. Instrumenten die de sector versterken, waaronder de biohectaresteun, dienen maximaal behouden en verbeterd te worden.

 

Het uitgebreide standpunt met de prioriteiten volgens BioForum vind je hier. (pdf, 1,8 MB)