IFOAM roept nog eens op tot ggo-verbod

2 april 2015

EU-lidstaten hebben vanaf vandaag het recht om ggo-teelt op hun grondgebied te verbieden. IFOAM EU toont met een overzicht van de bestaande nationale 'coëxistentie-maatregelen' dat een verbod de meest effectieve manier is om ggo-besmetting te voorkomen.

Eric Gall, IFOAM EU Policy Manager, zegt: "Uit onze juridische analyse blijkt dat het verbieden van ggo''s de meest effectieve manier is om ggo-besmetting te voorkomen en extra kosten voor de voedingsindustrie, de overheid en de biologische sector te vermijden. Zogenaamde 'coëxistentie-maatregelen' zijn duur, moeilijk te ontwerpen en uit te voeren en niet voldoende voor de preventie van verontreiniging. De biologische voeding- en landbouwsector doet daarom een beroep op alle lidstaten om de teelt van ggo's op hun grondgebied te verbieden."

Het nieuwe IFOAM EU-rapport toont aan dat zelfs de lidstaten met de meest ontwikkelde 'coëxistentie-maatregelen' er in de meeste gevallen uiteindelijk voor kozen om ggo-teelt volledig te verbieden. In andere landen zijn de maatregelen duidelijk onvoldoende en in sommige landen worden er zelfs helemaal geen maatregelen getroffen.

BIOLOGISCHE LANDBOUW IN GEVAAR
Spanje is zowat het enige land in Europa dat ggo-gewassen toelaat en ook geen coëxistentie-maatregelen neemt. Er zijn verschillende gevallen van besmetting. Alejandro Gill, beleidsverantwoordelijke bij IFOAM EU: "Het Spaanse voorbeeld toont duidelijk aan dat de teelt van ggo's een bedreiging vormt voor de levensvatbaarheid van de biologische productie van de boeren. Het is zeer betreurenswaardig dat, als een lidstaat weigert om ggo-teelt te verbieden, het volgens de nieuwe richtlijn niet nodig is voor de lidstaten om preventieve maatregelen in te voeren om besmetting door ggo's te voorkomen. Ook hebben ze geen effectieve aansprakelijkheidsregeling ontwikkeld om de slachtoffers van ggo-vervuiling te compenseren."

De ontwikkeling van de biologische landbouw mag niet in gevaar worden gebracht door onverantwoorde EU-vergunningen voor ggo's

Eric Gall concludeert: "Biologisch is één van de enige groeiende voedselsectoren in de EU en de ontwikkeling van de biologische landbouw mag niet in gevaar worden gebracht door onverantwoorde EU-vergunningen voor ggo's die de Europese landbouw alleen maar zullen schaden. De meeste lidstaten zijn tegen de toelating van ggo's in de Europese teelt. En, aangezien ggo's over nationale grenzen heen kunnen reizen, zullen zelfs de boeren in lidstaten waar de teelt verboden wordt, niet volledig beschermd zijn tegen verontreiniging. Boven alles, kan de Commissie haar vertantwoordelijkheid als risicomanager in onze ogen niet zomaar afschuiven naar de lidstaten. Daarom moet de Commissie de richtlijn niet als excuus gebruiken om nieuwe ggo-gewassen op EU-niveau toe te staan. Ook moet de Commissie haar beloften nakomen om de procedure voor de toelating van ggo's voor de teelt en de invoer democratischer maken en de EU-risicobeoordeling aanzienlijk te verbeteren."

Ook BioForum Vlaanderen onderschrijft deze conclusies van IFOAM. 

Bron: IFOAM/Biojournaal.nl
Nieuwsfoto:  Ourobouros, Kjell Gryspeert