Lokale biobloemen uit volle grond in de lift

6 mei 2019

Afgelopen vrijdag gaf BioForum Vlaanderen de aftrap voor het biologisch bloemenseizoen. Dat kadertje in het PDPO-project ‘Biobloemen: kleur van het bioveld tot bij het consument’. Intussen zijn al 24 biologische bloementelers actief in Vlaanderen.

In het PDPO-project ‘Biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument’, dat loopt van november 2018 tot eind april 2021, slaan het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) en BioForum Vlaanderen de handen in elkaar ter ondersteuning van de biobloemensector, met financiële steun van de provincie Oost-Vlaanderen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

“Het is niet eenvoudig om een jonge startende sector te ontwikkelen”, vertelt An Jamart, adviseur landbouw bij BioForum Vlaanderen, op een persmoment bij biobloementeler Fleur-Couleur in het Oost-Vlaamse Landegem. “Maar met de steun van de provincie, Vlaanderen en Europa willen we samen met de telers een robuuste sector doen ontstaan. En daarmee bedoelen we dat de telers met kennis van zaken en voor een eerlijk loon naar werken biologische bloemen kunnen aanbieden, en dit gedurende lange tijd. Maar eenvoudig is het niet, want eerlijk loon naar werken is in Vlaanderen geen sinecure, wegens hoge grondprijzen, hoge milieu-eisen en een trend naar grootschaligheid.”

De expertise van de verschillende partners binnen het PDPO-project is complementair, meer bepaald op het vlak van teelttechnische aspecten van de snijbloementeelt, de specifieke vereisten voor de biologische teelt en de kennis rond vermarkten en afzet. “De focus in dit project ligt dan ook inderdaad op kennisuitwisseling en -opbouw, inzicht in kostprijs, ketenontwikkeling en promotie”, aldus Jamart.

“Het is een mooie ontwikkeling dat we zo veel startende biobloementelers hebben”, vult Leentje Grillaert, gedeputeerde voor landbouw en plattelandsbeleid van Oost-Vlaanderen, aan. “Als provincie wilden we daar dan ook zeker onze schouders onder zetten, en werden de krachten gebundeld tussen de sectororganisatie BioForum Vlaanderen en ons praktijkonderzoek bij PCG/PCS. Naast onder meer ketenontwikkeling, sensibilisering en promotie vind ik het ook belangrijk dat consumenten goed geïnformeerd worden over de inspanningen die deze telers doen om duurzaam te telen.”

Wat de teelt van biobloemen allemaal inhoudt, welke soorten er zijn en waarin ze zich onderscheiden van andere snijbloemen, is nog geen wijdverspreide kennis, bleek uit een enquête die binnen het PDPO-project in februari werd afgenomen bij ruim 1.150 mensen. Om die kennis te vergroten en mensen te sensibiliseren, zet BioForum Vlaanderen vanaf mei het biologisch bloemenseizoen, dat loopt van maart tot eind oktober, in de kijker.

Op de website Biomijnnatuur.be kan er via Biopunten voortaan gezocht worden op de categorie ‘Bloemen’ voor de verkooppunten van biologische bloemen, zowel bij telers als afhaalpunten. Voorts is er een zeer uitgebreide productfiche, waar bezoekers alles te weten komen over biobloemen, en in de kalender kan onder de noemer biobloemen gedurende heel het seizoen gezocht worden op openvelddagen, bloemenworkshops …

Bio Mijn Natuur deed afgelopen weken ook een enquête bij de consument, waar werd gepeild naar de verwachtingen die klanten hebben bij de aankoop van biobloemen. De resultaten daarvan kan je hier lezen. 

Bron: Vilt.be
Nieuwsfoto: Sophie Nuytten, Fleur-Couleur