Weinig antibioticaresistentie op biovarkensbedrijven

29 mei 2012

Het Louis Bolk Instituut heeft bij de helft van de Nederlandse biologische varkensbedrijven gezocht naar de MRSA-bacterie. Uit het onderzoek blijkt dat de bacterie veel minder voorkomt op biologische varkensbedrijven dan op gangbare varkensbedrijven. Het gebruik van antibiotica wordt gezien als een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van antibioticaresistente bacteriën zoals MRSA.

Het Louis Bolk Instituut heeft bij de helft van de Nederlandse biologische varkensbedrijven gezocht naar de MRSA-bacterie. Uit het onderzoek blijkt dat de bacterie veel minder voorkomt op biologische varkensbedrijven dan op gangbare varkensbedrijven. Het gebruik van antibiotica wordt gezien als een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van antibioticaresistente bacteriën zoals MRSA.

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut hebben, samen met het Centraal Veterinair Instituut en het LEI, monsters genomen bij varkens en hun verzorgers en in de stal. Het doel van het onderzoek was om de aanwezigheid van de MRSA-bacterie in de biologische varkenshouderij in kaart te brengen en om eventuele risicofactoren verder te kunnen beperken, deelt ketenorganisatie voor biolandbouw Bionext mee.

Het onderzoek vond plaats op 24 biologische varkensbedrijven. Uit monsters die bij varkens en in de stal genomen zijn, blijkt at de MRSA-bacterie op 17 procent van de bedrijven aanwezig was. Van alle monsters bij de varkens bleek drie procent besmet met MRSA. Op drie bedrijven testte alleen de varkenshouder positief op MRSA.

Doordat dit onderzoek dezelfde opzet had als onderzoek uit 2007-2008 onder gangbaar werkende varkensbedrijven, zijn de resultaten goed vergelijkbaar. Het toenmalige onderzoek maakte duidelijk dat de MRSA-bacterie op 71 procent van de gangbare bedrijven aanwezig was. Voorts bleek 38 procent van alle monsters genomen bij varkens op gangbare bedrijven, besmet te zijn.

Het gemiddelde antibioticagebruik lag op de biologische bedrijven ruim 70 procent lager dan dat in de gangbare Nederlandse varkenshouderij, maar de verschillen per bedrijf waren groot. “Het blijft noodzakelijk om zeer zorgvuldig af te wegen of antibiotica moet worden ingezet, juist om verdere antibioticaresistentie te vermijden”, vertelt Lucy van de Vijver, onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. “Gelukkig onderkent de hele varkenssector dit belang en kijkt men breed naar mogelijkheden om tot een verdere vermindering van antibioticagebruik te komen.”

Bron: Vilt