Bedrijfsadvisering in biolandbouw krijgt een update

5 april 2019

Vijf jaar na de lancering krijgt de bedrijfsadvisering in de biologische landbouw een update. Zo moeten alle dossiers voortaan digitaal verlopen via het e-loket. Daarnaast wordt de subsidie voor de opmaak van een bedrijfsplan verruimd naar alle biolandbouwers in plaats van biolandbouwers die maximaal drie jaar bezig zijn.

Op 1 april 2014 trad de regeling inzake bedrijfsadvisering in de biologische landbouw in werking. Exact vijf jaar later wordt dit systeem in een nieuw jasje gestoken. Deze bedrijfsadvisering houdt in dat landbouwers en land- en tuinbouwscholen een subsidie kunnen krijgen wanneer zij advies inwinnen over biologische landbouw. In totaal zijn er vier soorten advies, telkens met een ander subsidiebudget: omschakelingsadvies, opmaak van een biobedrijfsplan, startersadvies en bedrijfsadvies. Landbouwers die dit advies willen aanvragen, moeten dat voortaan via het e-loket doen. De subsidie is alleen van toepassing op advies dat door de overheid erkende adviseurs wordt verleend.

Bij omschakelingsadvies of de opmaak van een biobedrijfsplan is het de bedoeling dat de gangbare landbouwer een antwoord krijgt op de vraag of biolandbouw al dan niet iets voor zijn of haar bedrijf kan betekenen. Het moet de landbouwer ondersteunen op weg naar een eventuele start in de biolandbouw. “Belangrijk is om op te merken dat het beroep doen op deze adviesmogelijkheid geen verplichting inhoudt tot omschakeling naar de biologische productie”, zegt het Departement Landbouw en Visserij. Nieuw is ook dat biolandbouwers ongeacht hoe lang ze al zijn overgeschakeld naar bio, een subsidie kunnen krijgen voor de opmaak van een biobedrijfsplan. De subsidie voor startersadvies kan enkel aangevraagd worden tijdens de omschakelingsperiode.

Met uitzondering van het bedrijfsadvies krijgt een landbouwer een subsidie van 75 procent van de gemaakte kosten voor advies. Wel is er een plafond opgelegd aan het totale adviesbedrag. Voor omschakelingsadvies is dat 510 euro en voor een biobedrijfsplan 960 euro. De subsidie voor startersadvies kan maximaal oplopen tot 75 procent van 3.200 euro. Voor bedrijfsadvies is het subsidiepercentage gelimiteerd tot 50 procent. Het plafondbedrag voor dit type advies bedraagt 4.000 euro, voor alle adviescontracten samen.

Boeren kunnen ook bij BioForum Vlaanderen terecht voor deze gesubsidieerde biobedrijfsadvisering. Je vindt meer informatie hier. 

Bron: Vilt.be

Nieuwsfoto: Sophie Nuytten