Verslag studiedag: 'Bio, bodem en bemesting'

13 maart 2012

Op 29 februari organiseerde BioForum Vlaanderen i.s.m. ILVO, Inagro vzw, Ugent en CCBT een studiedag waar de resultaten van het project 'Optimale aanwending van biologische mest' werden voorgesteld. Dit project is gefinancierd door de Vlaamse overheid (Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling) en werd uitgevoerd door ILVO, Inagro en Ugent. Deze studiedag 'Bio, bodem en bemesting' is een jaarlijks terugkerend moment waarop de biosector de actuele ontwikkelingen bekijkt. 

Op 29 februari organiseerde BioForum Vlaanderen i.s.m. ILVO, Inagro vzw, Ugent en CCBT een studiedag waar de resultaten van het project 'Optimale aanwending van biologische mest' werden voorgesteld. Dit project is gefinancierd door de Vlaamse overheid (Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling) en werd uitgevoerd door ILVO, Inagro en Ugent. Deze studiedag 'Bio, bodem en bemesting' is een jaarlijks terugkerend moment waarop de biosector de actuele ontwikkelingen bekijkt. 

Lees hier het volledige verslag.

Bekijk hier de presentaties van de studiedag 'Bio, bodem en bemesting' 2012:
- presentatie CVBB
- presentatie compostering
- presentatie bemesting prei
- presentatie meerjarige compostproeven
- presentatie meerjarig proefopzet

'Bio, bodem en bemesting' 2011:
Vorig jaar gingen we dieper in op kansen voor maaimeststoffen. Ook bekeken we of biolandbouw onder druk stond van MAP 4 en of het dalende fosfaatgehalte in de bemestingsnormen een gevaar oplevert voor de toekomst. 

- Met verfijnde bemesting naar een goede waterkwaliteit
- Impact MAP 4 op bio 
- Bemesting bio
- Bodembeheer 1
- Bodembeheer 2
- Bodembeheer 3

Meer nieuws