Biolandbouw blijft het wereldwijd goed doen

13 februari 2020

Biolandbouw blijft het over de hele wereld goed doen. Dat blijkt uit het jaarlijkse biorapport van FiBL en IFOAM dat op de biobeurs BioFach werd voorgesteld.

Als we kijken naar het Europese bio-areaal, dan zien we dat dat in 2018 steeg naar 15,6 miljoen hectare. Dat is een stijging van 1,25 miljoen hectare op één jaar. Procentueel is dat een groei van 8,7 procent. Dat areaal is vooral te vinden in Spanje, Frankrijk en Italië. België heeft een biologische landbouwoppervlakte van 89.000 hectare, 6,8 procent van het totale landbouwareaal. Het grootste deel daarvan ligt in Wallonië. Kijken we voorbij de Europese grenzen, dan zien we dat Australië (35,6 miljoen hectare), Argentinië (3,6 miljoen hectare) en China (3,1 miljoen hectare) de koplopers zijn op het vlak van areaal. Daar hoort een kanttekening bij: vaak gaat het hier om gigantische graslanden bedoeld voor biologisch vee. 

Qua consumptiecijfers zijn Denemarken en Zwitserland koplopers. Daar spenderen mensen gemiddeld maar liefst 312 euro per jaar aan bioproducten. In België ligt dat gemiddelde op 61 euro, wat nog altijd hoger ligt dan het Europese gemiddelde van 50,5 euro. 

De Europese biomarkt heeft een waarde van 40,7 miljard euro, een stijging met 7,8 procent ten opzichte van 2017. Wereldwijd is de handel in biologische voeding goed voor ongeveer 97 miljard euro. 

Wie meer cijfers wil over de wereldwijde cijfers van bio kan daarvoor terecht in het jaarrapport van FiBL dat je hier kan terugvinden. 

Nieuwsfoto: Astrid Agemans, Origin'O Brugge