Vlaamse biolandbouw in 2014: meer producenten, minder areaal

8 april 2015

Vandaag is het biorapport 2014 verschenen. Dat geeft een actueel overzicht van de biolandbouw. Opvallend is dat er meer biobedrijven zijn, maar dat het bio-areaal kleiner wordt. Op het vlak van uitgaven groeit de bioconsumptie, terwijl de algemene voedingsmarkt stagneert.

Het Biojaarrapport presenteert de belangrijkste kengetallen van de biologische landbouw, plaatst de Vlaamse situatie in een Europese context, analyseert de overheidsuitgaven en schat de omvang van de sector in. 

Uit het jaarrapport blijkt dat de groei van de biosector in Vlaanderen zich doorzet. Eind 2014 waren er 343 biologische productiebedrijven in Vlaanderen, een toename met 7% ten opzichte van 2013. Toch daalde het bio-areaal tot 5.042 hectare (-0,5%), waarvan 698 hectare in omschakeling. Biologische bedrijven zijn gemiddeld veel kleiner dan gangbare bedrijven: 211 bedrijven zijn kleiner dan 10 hectare en bewerken 13% van het totaal areaal, terwijl 90 bedrijven groter zijn dan 20 hectare en drie vierde van het areaal beheren. De gemiddelde bedrijfsgrootte van een biobedrijf is 14,7 hectare tegenover 25 hectare in de gangbare landbouw. Behalve de producenten zijn er ook nog 741 bedrijven gecertificeerd voor andere marktactiviteiten zoals bereiding, verkoop, verdeling en import van bioproducten uit niet EU-landen.

De biobestedingen in België groeiden in 2014 verder door tot 435 miljoen euro (+3,8%), terwijl de totale voedingsbestedingen met 0,8% daalden. Vlaanderen heeft hierin een aandeel van 212 miljoen euro (+3,5% tegenover 2013). Ruim negen op de tien Belgische gezinnen kochten vorig jaar wel eens een bioproduct. De klassieke supermarkt (Dis 1) blijft met 45,3% het grootste biokanaal maar moet terrein prijsgeven aan de buurtsupermarkt en hard discount. Hard discount is het kleinste maar wel het sterkst groeiende biokanaal.

Het volledige jaarrapport met cijfers vind je hier terug. 

Nieuwsfoto: KVL/Creative Nature, Maatschap Wijveld