Bio-Scope prikkelt Limburgse boeren voor biolandbouw

12 juni 2017

Het project Bio-Scope van Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten wil Limburgse boeren warm maken voor omschakeling.

‘Bio-Scope Limburg’ is een van de zes plattelandsprojecten in Limburg die groen licht kreeg van minister Joke Schauvliege zodat de provincie Limburg, Vlaanderen en Europa er financieel hun steentje toe bijdragen. Bio-Scope heeft een prijskaartje van meer dan 92.000 euro, wat er op duidt dat het de trekkers van het project – BioForum Vlaanderen en het Innovatiesteunpunt – menens is.

Bio-Scope moet de interesse in biolandbouw bij producenten aanzwengelen. Projectverantwoordelijke Sander Van Haver (Innovatiesteunpunt/Bio zoekt Boer) legt uit dat dit begint bij de marktvraag heel duidelijk in beeld brengen. Hij gaat boeren ook in contact brengen met potentiële afnemers van bioproducten, bedrijfsbezoeken bij bestaande bioboerderijen organiseren, geïnteresseerden goed informeren over de kansen en knelpunten bij omschakeling, hen doorverwijzen naar adviseurs, enz.

Nu leven er bij gangbare landbouwers nog veel misverstanden over bio. Van Haver somt er enkele op: “Boeren denken dat ze hun hele bedrijf in één keer moeten omschakelen of dat zowel het vee als de plantaardige productie bio moeten zijn. Ze overschatten de controlekosten of gaan er verkeerd vanuit dat een bioperceel niet naast een gangbaar landbouwperceel mag liggen.” Het project Bio-Scope hoopt de Limburgse land- en tuinbouwers daarom meer en correcte info aan te reiken over wat biolandbouw juist is, en wat bij de omschakeling komt kijken.

Volgens de laatste stand van zaken (2015) zijn er in Vlaanderen 370 bioboeren actief, waarvan 59 in Limburg. Tussen 2014 en 2015 waren er in de provincie 14 nieuwkomers en twee stoppers. Wat het aantal bioboeren betreft, scoort Limburg het slechtst van alle provincies maar wat het aantal nieuwkomers betreft deed enkel West-Vlaanderen twee jaar geleden even goed.

GEFASEERD OMSCHAKELEN
Op basis van het aantal adviesvragen van gangbare landbouwers voor omschakeling bij ‘Bio zoekt Boer’ staat Limburg meestal op de derde plaats, na West-Vlaanderen en Antwerpen. “De vragen komen uit diverse deelsectoren, meestal van pitfruittelers, akkerbouwers en industriegroentetelers, melkveehouders, groentetelers voor de versmarkt en vleesveehouders. In de varkens- en pluimveehouderij is de interesse in bio beperkt”, zegt Sander Van Haver.

In de plantaardige sectoren zijn het zowel kleine als grote bedrijven die interesse tonen. “De aanpassing van de teeltrotatie en het toepassen van mechanische onkruidbestrijding zijn voor hen de twee grote uitdagingen. Een gefaseerde omschakeling maakt het mogelijk om stapsgewijs ervaring op te doen”, tipt de consulent van het Innovatiesteunpunt die zich voor het project ‘Bio zoekt Boer’ specialiseerde in de voor boeren best wel grote stap van gangbaar naar bio.

Voor veehouders ligt omschakelen complexer. Bedrijven die enorm zijn doorgegroeid, zien meer hindernissen in een omschakelingstraject dan kleine en middelgrote bedrijven. De grondgebondenheid van biologische veehouderij voor mestafzet, voederwinning en uitloop voor de dieren speelt daarbij een belangrijke rol.

Bron: Vilt.be
Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren, De Zonnekouter