Fraude met biovlees? Zelfs geen vermoeden!

23 maart 2018

Een week nadat er gewag werd gemaakt van fraude met biovlees, is duidelijk hoe de berichtgeving over deze zogenaamde fraude is ontstaan. BioForum Vlaanderen herbevestigt de degelijkheid van de controlesystemen in bio.

Een dikke week geleden breidde het vleesschandaal zich uit naar de biosector. Een vermoeden van fraude, of beter: wat toen leek op een vermoeden, groeide in de pers met het uur. Aan het einde van de dag was de modale Vlaming overtuigd dat gangbaar vlees verkocht was als duurder biologisch vlees.

De controle-organisatie Certisys, bevoegd voor de controle op bio bij het in opspraak gekomen bedrijf Veviba, bleef herhalen dat zij op geen enkel moment enig bewijs voor fraude hadden vastgesteld en bleef zelf in het ongewisse over de bron van het vermoeden.

Daar is intussen klaarheid in gekomen. Wat startte als een risicoanalyse van Certisys met het oog op het nog verfijnen van de mazen van het controlenet, eindigde, zonder enige bewijzen, met de niet op feiten gebaseerde bewering in de pers dat gangbaar vlees als bio is verkocht. Om te vermijden dat dit fraudeverzinsel overeind blijft, willen we graag de hele biosector informeren en gerust stellen: de controle in bio is wel degelijk heel performant.

Certisys heeft op geen enkel moment enig bewijs voor fraude vastgesteld. 

Wat is er gebeurd? Certisys, een van de drie geaccrediteerde controle-organisaties voor bio in België, onderzocht op welke manier de controle op biologisch vlees nog beter kon. We schrijven 2016. Ze onderzochten de verschillende stappen die een biologisch landbouwdier doorloopt in een slachthuis annex uitsnijderij en maakten een risicoanalyse van het hele proces op de werkvloer. Met deze risicoanalyse gingen ze onder meer in overleg met het FAVV. Er was op geen enkel moment sprake van een vermoeden van fraude.

Desalniettemin heeft het FAVV op eigen houtje en zonder Certisys in te lichten, naar aanleiding van dit overleg met Certisys, een PV opgesteld en overgemaakt aan het parket. Toen het FAVV in maart 2018 de fraude met etiketten op ingevroren vlees en met slachtafval bij Veviba vaststelde, kwam opnieuw de PV over bio bovendrijven die meer dan anderhalf jaar eerder was ingediend.

Door het gebrek aan transparantie op het moment dat de pers lucht kreeg van de vermeende fraude, is in een mum van tijd de indruk gewekt dat er gangbaar vlees verkocht is als biologisch vlees. Wij wensen, in navolging van Certisys, te benadrukken dat deze hele heisa gestart is bij een risicoanalyse met het oog op het verbeteren van de controle op bio. Certisys heeft nooit een vermoeden van fraude gekoesterd, noch fraude met het biologisch label vastgesteld.

Hoe een mug een olifant werd...

Lees hier het originele persbericht van Certisys