Duitse bodematlas toont erbarmelijke toestand bodem

2 februari 2015

Onze bodems zijn er slecht aan toe en dat is een slechte zaak. De Duitse Heinrich Böll-stichting, een ecologische denktank, stelde daarom de bodematlas samen. Die vat niet alleen de problemen samen, maar probeert ook oplossingen te noemen, zoals biolandbouw.

Dat de VN 2015 uitroept tot het internationaal Jaar van de bodem, was voor de Duitse stichting het uitgelezen moment om een balans op te maken. De 'Soil Atlas' vat in bijna 70 pagina's de huidige toestand van de bodem in de wereld samen, en die is op zijn minst zorgwekkend te noemen. In het voorwoord spreekt men van 24 miljard ton aan vruchtbare bodem die elk jaar gewoon verloren gaat. 

Of zoals Barbare Unmüssig van de Heinrich Böll-stichting het zegt: "De internationale gemeenschap heeft zichzelf drie doelen vooropgesteld: het verlies aan biodiversiteit stoppen, de klimaatopwarming beperken tot 2 graden Celsius en ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot voldoende voedsel. Zonder vruchtbare bodem zal geen enkele van deze doelen gehaald worden."

BIOLANDBOUW ALS PIONIER
Volgens de Heinrich Böll-stichting hebben moderne landbouwtechnieken als kunstmeststoffen, pesticiden en monocultuur op korte termijn dan wel een hogere productie opgeleverd, tegelijkertijd zorgden deze technieken ervoor dat onze bodems steeds minder vruchtbaar geworden zijn. Door de nadruk op bodemvruchtbaarheid doet biologische landbouw dus pionierswerk, aldus de stichting.  

Een ander probleem dat in de bodematlas aangekaart wordt, is toegang tot landbezit. Daar maakt Europa geen goede beurt: wij hebben 640 miljoen hectare nodig om onze behoefte aan voedsel en energie te stillen. Het meeste van die grond (zo'n 60 procent) ligt buiten Europa. Geen enkele andere regio ter we­reld is zo sterk afhankelijk van overzees land. Volgens de stichting voert Europa met andere woorden grond in. 

Het Franse biogrondfonds Terre-En-Vue wordt genoemd als een van de lichtpuntjes in het wereldwijd grondbeheer. Het Vlaamse biogrondfonds De Landgenoten probeert hetzelfde te doen voor Vlaanderen: via private giften en middelen grond opkopen en die dan ter beschikking stellen voor boeren die biologisch willen telen. 

Je kan de Engelstalige Bodematlas van de Heinrich Böll-stichting hier gratis lezen in digitale vorm.

Nieuwsfoto: KVL/Creative Nature, Wijveld