Waalse biolandbouw groeide met 5% in 2019

27 februari 2020

In 2019 groeide de biologische landbouw in Wallonië verder met 5%, zowel in areaal als in aantal biologische landbouwbedrijven. Dat vertelde de Waalse sectororganisatie Biowallonie tijdens een presentatie op hun Journée de Resautage.

Einde 2019 telde BioWallonie, de sectororganisatie voor de biologische landbouw, 1.824 biologische landbouwbedrijven die samen 84.896 ha land bewerken. Dat is 5% meer dan een jaar eerder. Op die manier is 11% van het totale landbouwareaal biologisch en 14% van alle Waalse landbouwbedrijven.

De meeste biobedrijven zijn gelegen in de provincies Luxemburg en Luik. 77% (62.000ha) van het biologische areaal bestaat uit grasland en 20% (16.000ha) uit akkerbouwgewassen.

Biologisch areaal in Wallonië en Vlaanderen (voor 2019 zijn nog geen cijfers bekend voor Vlaanderen)
Bronnen: BioWallonie en Departement Landbouw en Visserij

Je vindt de hele presentatie hier.