Eén op tien Waalse boeren teelt bio

18 mei 2016

De Waalse biosector groeit verder. Eind 2015 telde Wallonië 1.347 biologische landbouwbedrijven, 60 meer dan het jaar voordien. Ook het areaal nam met 8,7% toe tot 63.437 ha. 1 op de tien Waalse landbouwers werkt nu biologisch.

De Waalse biosector legt mooie groeicijfers voor in haar jaarlijkse rapport “Les chiffres du bio”. Het aantal biologische landbouwbedrijven verdubbelde in de voorbije 7 jaar, terwijl het biologisch landbouwareaal in 10 jaar verdrievoudigde.

Evolutie van bio-areaal (ha, linkeras) en het aantal landbouwbedrijven (rechteras) in Wallonië

80% van dit areaal bestaat uit grasland. Ook akkerbouw is een belangrijke productietak met 11.488 ha (groei van 22% in vergelijking met 2014). Hiermee vergeleken is het areaal biologische groenten en fruit beperkt tot resp. 742 ha (+20%) en 210 ha (+ 53%). Hiermee heeft de biologische groenteteelt in Wallonië de Vlaamse productie (605 ha) voorbijgestoken. Wellicht is de grootschalige teelt van industriegroenten in Waals Haspengouw hier niet vreemd aan.

VARKENS


Evolutie van het aantal biozeugen (donkergroen) en andere biovarkens (lichtgroen) in Wallonië 

Bijzonder opvallend is de sterke achteruitgang van het aantal biologische vleesvarkens. In 2015 werden slechts 6.822 biovarkens geslacht, terwijl dit in 2010 nog het dubbele was. Dat valt moeilijk te rijmen met de duidelijke vraag in de markt die al meerdere jaren aanhoudt. Analisten wijten deze achteruitgang aan een lage rendabiliteit in de sector. Die is dan weer een gevolg van de beperkte know-how bij de Waalse biovarkenshouders en de hoge prijzen voor biologische voeders. UNAB, de Waalse sectororganisatie van biologische landbouwers, wil deze problematiek verhelpen, o.a. door de oprichting van een producentenorganisatie.

BIOLOGISCHE KIPPEN


Evolutie van het aantal biobraadkippen (links) en leghennen (rechts) in Wallonië 

In tegenstelling tot de varkenssector zijn de sectoren van biologische leghennen en braadkippen in Wallonië in volle expansie. De productie van braadkippen groeit relatief lineair, terwijl de productie van biologische eieren een ware “boom” kent.

RUNDVEE

 

Evolutie van het aantal bio melkkoeien (donkergroen), zoogkoeien (groen) en andere runderen (lichtgroen) in Wallonië

De rundveeproductie groeit eveneens, maar minder uitgesproken. De rundsvleessector is trouwens een van de weinige biosectoren waar sprake is van een productie-overschot. Voor melkkoeien was de productie de voorbije jaren eerder stabiel. Als gevolg van de grote vraag naar biologische melk en de lage prijzen voor gangbare melk, is er in de tweede jaarhelft van 2015 en begin 2016 een sterk toegenomen interesse voor omschakeling.

 Lees het volledige rapport “Les chiffres du bio 2015” 

Nieuwsfoto: Kjell Gryspeert, Natlandhoeve