Projectoproep pilootprojecten coöperatief ondernemen

17 februari 2012

De beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 wil inzetten op een sociale economie waarin het innovatiegehalte op vlak van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen optimaal wordt uitgebouwd en benut. Een van de beleidsopties is de principes van het coöperatief ondernemen op te waarderen.

De beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 wil inzetten op een sociale economie waarin het innovatiegehalte op vlak van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen optimaal wordt uitgebouwd en benut. Een van de beleidsopties is de principes van het coöperatief ondernemen op te waarderen.

Het coöperatief ondernemen treedt vandaag weer meer en meer op de voorgrond. Het gaat om nieuwe organisatie- en financieringsvormen waarbij niet de overheid de voornaamste aanbieder of financierder is maar om een privaat initiatief (ondersteund door de overheid) met garantie van kwaliteit, duurzaamheid, participatie, toegankelijkheid en een bijdrage op vlak van tewerkstelling.

De Vlaamse minister van Sociale Economie lanceerde daarom in 2011 een eerste oproep ‘pilootprojecten coöperatief ondernemen’. 16 projecten (waaronder het grondsfondsproject van Landwijzer) werden binnen deze oproep gehonoreerd en lopen tot oktober 2012.

Gezien de grote vraag wordt er nu een nieuwe oproep gelanceerd in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds (ESF). De niches waarbinnen projecten ingediend kunnen worden zijn wonen-zorg, kinderopvang, armoedebestrijding, wonen, energie, cultuur, mobiliteit, sociale economie, sport en land- en tuinbouw.

Je vindt oproepfiche en handleiding van deze oproep op de website van ESF. Je kan een aanvraag voor projectsubsidiëring indienen indien tot 30 maart 2012. Het ESF Agentschap organiseert een infosessie op 27 februari 2012 om 9u30 in zaal 0.04 van het Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35 bus 16 1030 Brussel). Schrijf je hier in.