Eerste bedrijfsovername in de geschiedenis van De Landgenoten

2 maart 2021

De eerste bedrijfsovername in de geschiedenis van De Landgenoten is een feit. Jon Rouvrois neemt dankzij een crowdfunding het biologische fruitteeltbedrijf Gallinero in Ulbeek over. Dat is echter niet mogelijk zonder aandeelhouders en schenkers.

VAN CONTROLEUR TOT BIOBOER
Jon Rouvrois neemt het biologische fruitteeltbedrijf Gallinero in Ulbeek over. Jon is een jonge boer die droomt van een eigen bedrijf. Hij werkt een tijd lang als controleur voor de biologische landbouw en doet ervaring op biologisch tuinbouwbedrijf ‘Hof ter Dreef’ in Meise. Zijn praktijkkennis groeide snel en Jon droomt van een divers en gemengd landbouwbedrijf met voornamelijk (pit)fruit, maar ook pluimvee en bewaargroenten.

Gallinero startte met biologische fruitteelt in 2000 en zette snel in op een grote biodiversiteit op het bedrijf. Na een lange loopbaan startten de eigenaren van Gallinero in 2019 hun zoektocht naar een overnemer die het biobedrijf wilde verderzetten. In de loop van 2020 ontdekte Jon dat het bedrijf te koop stond en dat De Landgenoten het bedrijf zou willen aankopen en verhuren aan de juiste kandidaat. Boer en bedrijf bleken goed bij elkaar te passen en de rest is geschiedenis.

BIO VOOR VELE GENERATIES
Fruitbedrijf Gallinero wordt nu overgenomen door Jon en verandert in bioboerderij De Kleinaart. Petra Tas van De Langenoten is enthousiast over het akkoord: “Bedrijfsovernames in de landbouwsector liggen bijzonder moeilijk. Doorgaans moet de overnemende boer zware leningen aangaan, die meteen de rendabiliteit van het toekomstige bedrijf hypothekeren. Omdat De Landgenoten de grond aankoopt en verhuurt aan een eerlijke prijs, krijgt Jon een bijzondere kans als startende boer, terwijl we de grond verankeren in onze organisatie en dus als biogrond veilig stellen voor een volgende generatie. We hopen in de toekomst nog meer bedrijfsovernames op deze manier te ondersteunen.”

TOEKOMST VERZEKERD
Jon zal de bestaande aanplant in de komende jaren deels vervangen en vitaliseren zodat hij maximaal zijn toekomstbedrijf kan opbouwen. “Ik mik op diverse appelrassen. Een deel voor consumptie, maar ook een deel om zelf gebottelde Ulbeekse appelcider te produceren”, geeft Jon Rouvrois aan. “Ik zal ook enkele nieuwe teelten introduceren zodat het een gemengd bedrijf wordt. Voor plaagbestrijding en bemesting wil ik het pluimvee herintroduceren.”

Jon wil een deel van zijn fruit en vleeskippen ter plaatse verkopen in het hoevewinkeltje dat in juni heropent. In de bloesemtijd staan ook wandelingen tussen de boomgaarden gepland.

Om gronden te kunnen aankopen, brengt De Landgenoten middelen van geëngageerde burgers bij elkaar. Wie De Landgenoten of het project van Jon wil steunen, kan dat via een aandeel of gift. Alle info op www.delandgenoten.be/kleinaartJe kan een aandeel kopen voor € 260 via www.delandgenoten.be/word-landgenoot. Via het webformulier kan je aangeven dat je de aankoop voor Jon/De Kleinaart wil steunen

Foto: Lien Wevers